Concept prospectus Staat inzake uitgifte obligatielening 2020-2027 in US-dollar

Regering hoopt met obligatielening wisselkoers en prijzen producten te stabiliseren

Teneinde de noodzakelijke budgettaire ruimte te creëren om aan de maandelijkse lopende verplichtingen te voldoen, heeft de Staat besloten tot de uitgifte van een obligatielening in Amerikaanse dollar. Daartoe is in concept een prospectus opgesteld, vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën Armand Achaibersing. 

De budgettaire ruimte kan vanwege de overheid worden gecreëerd door verlaging van haar uitgaven, verhoging van haar ontvangsten en/of het aangaan van leningen, aldus de concepttekst van de prospectus. Overheidsschenkingen kunnen ook hiertoe bijdragen. Maar, de beschikbaarheid van schenkingen wordt extern bepaald, waarop de Staat geen invloed heeft. 

Vanwege de druk die de recent genomen bezuinigings- en inkomsten verhogende maatregelen legt op de gemeenschap, ziet de Staat zich nu genoodzaakt om via een obligatielening additionele budgettaire ruimte te creëren. 

De obligatielening moet binnen korte termijn overtollige liquiditeiten afromen en daarmee de wisselkoers en prijzen stabiliseren. Belangrijk is ook, zo staat in het concept, dat vooruitlopend op de sanering van de overheidsfinanciën, overheidstekorten geheel op monetair neutrale wijze zullen kunnen worden gefinancierd. 

De Staat beoogt met de uitgifte van de Staatsobligatie ook om aan ingezetenen van Suriname, alsook de Surinaamse diaspora in Europa, de Verenigde Staten en de Nederlandse Antillen, een alternatieve en waardevaste belegging voor lange termijn te bieden. 

Deze obligatielening heeft een omvang van US$ 400 miljoen, een looptijd van zeven jaar (2020-2027) en een vaste rente van 5% per jaar. Hoewel de lening in US-dollar is, kan het waardepapier behalve met US-dollars ook worden aangeschaft met Surinaamse dollars of euro’s.

De rente wordt halfjaarlijks betaalbaar gesteld en vindt evenals de hoofdsom in US-dollars plaats. Als zekerheid dienen toekomstige vreemde valuta verdiensten uit de offshore olie-industrie van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: