Verzoek 21 september in te stellen tot de ‘Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid’

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) heeft op 11 september 2020, een verzoekschrift ingediend bij de president van de Republiek Suriname Z.E. CH. Santokhi, om 21 september, de geboortedag van de legendarische leider Jagernath Lachmon, in te stellen tot de ‘Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid’. Deze dag hoeft niet gelijkgesteld te worden met de zondag. Ter uwer informatie, de Internationale Dag van Vrede, valt ook op 21 september.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft op 21 september 2019, in het Lalla Rookh-complex de Nationale Conferentie ‘Nationale verbroedering: kansen en uitdagingen’ gehouden. Op deze conferentie zijn inleidingen verzorgd  door een brede vertegenwoordiging van de Surinaamse gemeenschap. Verbroedering heeft zijn nut gehad in het verleden, het is tegelijk vooral essentieel voor een goede toekomst van ons geliefd land Suriname.  

De praktische invulling van verbroedering heeft de meest stabiele perioden in de Surinaamse ontwikkeling opgeleverd. Het begrip verbroedering is verbonden met waarden als harmonie, integratie, eerbied voor mensenrechten, openbaarheid van bestuur en betrouwbaarheid. Verbroedering is een praktisch, religieus en spiritueel begrip, waarbij een samenleving gebouwd wordt op liefde, begrip en vertrouwen. Het is noodzakelijk om te blijven bouwen aan verbroedering en eenheid.

Door het instellen van 21 september tot de “Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid”, willen wij als VHP, de verbroederingspolitiek en het nalatenschap van wijlen Mr. Jagernath Lachmon, verduurzamen. Het gaat hierbij ook om de overtuiging dat verbroedering en verbondenheid met elkaar, de enige weg is voor Suriname als een multi-etnische en culturele samenleving, om in eenheid voort te gaan.

VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: