Minister Riad Nurmohamed: Voorgaande regering heeft met voorbedachten rade tijdbom achtergelaten

“Het verleden is geen excuus voor het aantrekken van een berg aan ambtenaren, zonder geld”

In gesprek met Dagblad Suriname zegt de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, dat alles erop wijst dat de voorgaande regering met voorbedachten rade getracht heeft om het werk van de inkomende regering onmogelijk te maken. “Er is een tijdbom voor ons achtergelaten. De president heeft in het parlement aangegeven hoe staatsmiddelen, die bestemd waren voor overheidssalarissen, op de valreep zijn overgemaakt naar een andere rekening. Men heeft ten eerste al een destructief beleid gevoerd en miljarden aan schulden genomen. Alsof dat niet genoeg was, hebben zij in de overgangsperiode een ravage aangericht.”

Personeel aangetrokken 

“Rond de verkiezingen zijn duizenden personen in dienst genomen door de vorige regering. Ook op het ministerie van Openbare Werken is dat het geval. Lijsten vol namen zijn gestuurd naar het ministerie vanuit het kabinet en door zogenaamde toppers, met als opdracht; neem ze in dienst. Dossiers ontbreken, het ministerie wist er niets van en belangrijker nog, er is geen begroting voor vrijgemaakt. De mensen hebben niet gesolliciteerd, er waren ook geen vacatures trouwens. Dit alles wijst erop dat er met voorbedachten rade getracht is de inkomende regering te destabiliseren. Dit is hetzelfde wat er is gedaan met de aannemers. Die hebben kosten gemaakt, diensten verleend en zijn nooit betaald. De gevallen lopen op in de honderden. Precies zo zijn er mensen in dienst genomen, puur om hun stem te kopen. Mensen zijn in dienst genomen door toppers, zonder papierwerk, alleen voor een zogenaamd extra inkomen. Vele mensen zijn nooit komen opdagen. Laat mij ook aangeven dat het best wel voorgekomen is in het verleden dat mensen worden aangetrokken rond de verkiezingen. Dat is echter geen excuus voor het aantrekken van een berg aan ambtenaren door de vorige regering.”

Onderzoek

De recente aanstellingen zullen onderzocht worden door de Presidentiële Commissie Rechtspositionele Aangelegenheden. “Laat mij duidelijk aangeven dat sinds mijn aantreden, niemand met ontslag is gestuurd en evenmin is iemand in dienst genomen”, zegt de minister. “Ik ben bewust van de moeilijke financieel-economische situatie die velen meemaken. De gewone man en vrouw, die kosten maakt om naar het werk te komen, zullen wij beschermen. Zij zullen niet in de schulden gejaagd worden. Binnen een maand zullen de specifieke personen informatie krijgen over hun dienstverband. Ik wil verduidelijken dat er speciale aandacht gegeven zal worden aan gevallen van personen, die het financieel moeilijk hebben en personen met lichamelijke beperkingen.” Wat vaststaat volgens de minister is dat er niet meer betaald zal worden zonder werk. “Het geld daarvoor is er trouwens ook niet.”  

Documenten kun je vervalsen, maar de geschiedenis niet

Minister Nurmohamed stelt dat het ministerie van Openbare Werken duidelijke richtlijnen heeft ontwikkeld op verschillende gebieden. Voor sollicitaties zullen er voortaan duidelijke vereisten zijn. Er zullen eerst vacatures komen voordat iemand aangenomen kan worden. Hij stelt ook dat nergens aangeven is dat iemand met ontslag gaat. Als men wil luisteren en aangezet wordt door anderen, is dat hun verantwoordelijkheid. Men moet instructies en info van Openbare Werken volgen en niet van anderen. OW’ers die onrust zaaien, zullen ter verantwoording worden geroepen. “Ik maak geen onderscheid tussen mensen. We zijn allen Surinamers. Het ministerie zal volgens wet en recht te werk gaan. De mensen die zeggen ‘kijk, weer geklaag’. Aan hun de boodschap ‘vraag jezelf af, wat je ons land hebt aangedaan’. Vergeet niet, documenten kun je vervalsen, maar de geschiedenis niet”, besluit de minister.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: