Minister Nurmohamed houdt alle verkavelingsaanvragen aan tot eind 2020

Verkavelaars hebben na het aantreden van Riad Nurmohamed als minister van Openbare Werken massaal een bezoek aan hem gebracht om hun ongenoegen te uiten. Volgens de bewindsman gaat het om verkavelaars die heel innovatief bezig zijn, terwijl anderen op de traditionele manier doorgaan. De druppel die de emmer heeft doen overlopen is het feit, dat mensen jaren moeten wachten op een vergunning, wat niet kan en mag gebeuren, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. 

Sommigen ontwikkelen een verkavelingsproject zonder de juiste wegen te bewandelen, waar later de burger de dupe van wordt. De basisregels worden nu onder een vergrootglas geplaatst en daarom zijn alle verkavelingsaanvragen tot eind december 2020 aangehouden. 

De OW-minister gaf tijdens een uiteenzetting aan, dat alle verkavelaars zich moeten verenigen in een naamloze vennootschap (NV). De verkavelaars zullen zich moeten aansluiten bij een autoriteit, die door de overheid zal worden aangesteld. Zelf verkavelen wordt bovendien onmogelijk. 

Notarissen, het MI-GLIS (Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem), advocaten, landmeters, het ministerie van Openbare Werken en de verkavelaars zullen samen een Raad van Toezicht moeten vormen om na te gaan of het proces in goede banen wordt geleid. 

Er zijn verkavelaars die strikt volgens de wet en regels handelen, maar er zijn ook enkelen die proberen de basisregels aan hun laars te lappen. Mensen kunnen niet jaren op een vergunning blijven wachten, aldus de Communicatie Dienst Suriname. Enerzijds zullen de eisen worden verhoogd, anderzijds zal het vergunningenbeleid worden versneld. 

Stakeholders, zoals installateurs, aannemers, architecten en ingenieurs, krijgen meer verantwoordelijkheden van het ministerie.

Minister Nurmohamed legt verder uit, dat het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in het vervolg het beleid moet maken, dat zal moeten uitwijzen waar wel en waar niet mag worden verkaveld. Dit ministerie zal er ook voor moeten zorgen dat indien van toepassing, een bestemmingswijziging wordt verleend. Het vervolgproces zal onder het toeziend oog van het ministerie van Openbare Werken moeten geschieden.  

Personen die buiten de regels om tot verkaveling overgaan zullen strafbaar worden gesteld. Zodra wordt geconstateerd, dat een verkavelaar buiten de wettelijke voorschriften een perceel heeft verkocht of begint te bouwen, kan die een gevangenisstraf opgelegd krijgen. Burgers dienen derhalve alert te blijven en de autoriteiten op tijd te melden wanneer ze onregelmatigheden in de wijken constateren.

De intentie van het beleid van de huidige regering is om de woningbouw te stimuleren, vandaar dat alle achterstallige vergunningen worden gehonoreerd. Maar, mensen gaan worden gedwongen om aan de eisen te voldoen, aangezien het ministerie van Openbare Werken zich uiteindelijk niet meer zal bezighouden met verkavelingsvergunningen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: