Werkgroep Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen onderzoekt opslag gevaarlijke stoffen

Melvin Linscheer leidt werkgroep en moet binnen drie maanden onderzoek afronden

Met de installatie van de werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen woensdag, heeft de regering-Santokhi/Brunswijk de eerste stappen gezet tot onderzoek naar de voorkomens, soort en opslag van gevaarlijke stoffen, chemicaliën en ontplofbare middelen in Suriname. De werkgroep wordt voorgezeten door Melvin Linscheer en moet binnen drie maanden advies uitbrengen over onder meer de hoeveelheden en wijze waarop deze stoffen zijn opgeslagen. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De elf leden binnen de commissie zijn allen afkomstig van verschillende ministeries die een verantwoordelijkheid hebben op dit stuk. Zo zijn de ministeries van Justitie en Politie, Defensie, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vertegenwoordigd alsook het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). 

‘Ze hebben allemaal een verantwoordelijke taak. De ene doet vergunningen, de andere is verantwoordelijk voor de opslag, de ene doet milieu en de andere controle’, aldus Linscheer.

De commissievoorzitter zei ook, dat er om de een of andere reden al geruime tijd verschillende stoffen opgeslagen liggen. Het gaat deels om in beslag genomen stoffen, anderzijds om chemicaliën en explosieven die onder andere in de mijnbouw gebruikt worden. Deze worden legaal geïmporteerd en ergens opgeslagen. De werkgroep gaat inventariseren hoeveel van deze stoffen opgeslagen liggen, de wijze van opslag en of de protocollen hiertoe moeten worden aangescherpt.

Linscheer streeft in dit kader naar ‘betere en meer regelgeving’. Ondervoorzitter Dennis Kamperveen van de werkgroep stelt, dat de werkgroep zich sterk gaat maken voor veiligheid in Suriname. Zij gaat zaken doen die op korte termijn zichtbaar zijn, ‘zodat het volk zich veilig voelt’. 

De vervolgstap na inventarisatie is die van wetgeving, waarbij protocollen zullen worden vastgelegd ten aanzien van opslag, import, export, transport, handel en controle. De wetgeving zal waar nodig aangevuld of aangepast. Volgens Kamperveen mag de samenleving rekenen op veiligheid als het gaat om de werkgroep. ‘Zonder veiligheid geen ontwikkeling, zonder veiligheid geen democratie.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: