Onenigheid binnen SER

Nieuw bestuur nog niet geïnstalleerd

Op 7 september zou het nieuw bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER) geïnstalleerd worden. Dit is echter niet doorgegaan vanwege onenigheid binnen dit orgaan. “Er spelen ruzies onderling, zowel bij de vakbeweging als het bedrijfsleven. Er zijn onenigheden en die probeert men af te wentelen op andere partijen. De interventie die president Chan Santokhi heeft aangeboden vinden we goed, maar het is veel duurzamer als je er zelf uit kan komen”, zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47, aan Dagblad Suriname. Zonder teveel in details te treden geeft hij aan dat er wat meningsverschillen zijn binnen CLO en Ravaksur.

Berenstein is van mening dat er reeds afspraken zijn gemaakt binnen Ravaksur waarvan partijen niet moeten afwijken. Die afspraken hebben betrekking op de wijze hoe de functies binnen SER en de Staatsraad ingevuld dienen te worden. “Er is duidelijk afgesproken dat we die functies gaan invullen middels toerbeurten. Die afspraken zijn er en dat is voor ons de basis. Wij zien niet zoveel problemen om dat stuk op te lossen.” Op basis van de afspraak is het thans de beurt van C-47, CLO, PWO, en de Moederbond om zitting te nemen in het bestuur van SER, en binnen de Staatsraad zijn FAL en OSAV aan de beurt. “Daarvan gaan we niet afwijken”, verduidelijkt Berenstein.

Hij deelt mee dat SER een belangrijk forum is waar werkgevers, werknemers en de overheid tot afspraken kunnen komen en draagvlak kunnen creëeren. De vakbeweging kampt echter met wat interne issues die ze zelf proberen op te lossen om aan de wet te kunnen voldoen. Op grond van de wet mag de vakbeweging 4 leden en 4 plaatsvervangende leden voordragen, dit geldt ook voor het bedrijfsleven. SER is een adviesorgaan voor het parlement en de regering inzake sociale, maatschappelijke en economische aangelegenheden. Het is de bedoeling dat SER meehelpt om de complexe vraagstukken in het land op te lossen. Onder het regime van de gewezen president Desi Bouterse is daarvan weinig tot uiting gekomen. SER heeft sinds 2004 een wettelijke basis en bestaat overigens uit 13 leden die door de president worden benoemd. Hiervan worden 5 voorgedragen door de regering. Het bedrijfsleven en de vakbeweging mogen elk 4 kandidaten voordragen. Doorgaans duurt een zittingstermijn 2 jaren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: