Regering wil binnenkort starten met distributie 100.000 pakketten voor kwetsbare groepen

De regering wil spoedig beginnen met de distributie van voedselpakketten aan zogenoemde kwetsbare groepen. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt tegenover de Communicatiedienst Suriname (CDS), dat binnen niet al te lange termijn gestart wordt met de registratie van personen die ervoor in aanmerking komen. 

In totaal zullen 100.000 pakketten verstrekt worden aan sociaal zwakkeren. Daarbij kan gedacht worden aan mensen met een beperking, AOV’ers, personen die Algemene Kinderbijslag ontvangen en zogenoemde zwakke huishoudens. 

Gelet op de effecten van Covid-19 heeft de regering gemeend zo snel mogelijk kwetsbare groepen tegemoet te komen. Minister Ramsaran geeft aan, dat dit onderdeel is van de urgentiefase. Het gaat hier om een landelijk project, waarbij de hulp is ingeroepen van de ministeries van Defensie en Regionale Ontwikkeling en Sport. 

Samen met districtscommissarissen en maatschappelijk werkers van de wijkkantoren zal dit plan worden uitgevoerd. De bewindsman benadrukt, dat de pakketten bestemd zijn voor de mensen die het echt dringend een pakket nodig hebben.

De burgers hoeven niet uit huis om zich te registreren en hun pakket niet op te halen. De overheid komt naar de mensen toe voor de registratie, waarna de verstrekking van de pakketten zal plaatsvinden. De nodige protocollen zullen daarbij in acht worden genomen. 

De volgende personen komen in aanmerking voor een pakket:

  1. zij die 21 jaar en ouder zijn (alleenstaand)
  2. ingezetenen (tenminste een jaar legaal in Suriname wonen)
  3. minderjarige ongehuwde moeders
  4. zij die geen of verminderd inkomen hebben

Bij het in ontvangst nemen van een pakket moet men een geldige identiteitskaart overleggen en een recent EBS- of SWM-betalingsbewijs. Degenen die al een uitkering of steun ontvangen van het ministerie moeten daarvan een bewijs tonen aan de medewerkers die de registratie en het verdelen van goederen op zich hebben genomen. 

Eigen bijdrage ontvanger pakket van SRD 10

Het pakket bestaat uit ongeveer 17 producten met een waarde van rond de SRD 300 tot SRD 400. Van burgers wordt wel een bijdrage gevraagd van SRD 10, dat bestemd zal zijn voor de maatschappelijk werkers die de pakketten tot aan huis gaan bezorgen, om onveilige situaties te voorkomen, zo schrijft de Communicatiedienst Suriname. Een deel van dat bedrag is bestemd voor de wijk om projecten uit te kunnen voeren

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: