Minister Ramadhin opent nieuwe zorgafdeling ‘Broki’ bij PCS

Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft maandag  tijdens zijn kennismakingsbezoek aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) de zorgafdeling ‘Broki’, mede gefinancierd door de Canadese goudmijnmultinational en eigenaar van de Rosebel goudmijn IAmGold, geopend, zo bericht de Communicatiedienst Suriname. 

Tijdens twee presentaties van de directie kreeg de ministe informatie over onder andere de dienstverlening van het PCS evenals de financiering van de zorg. 

Waarnemend medisch directeur van het PCS drs. Rudi Dwarkasing gaf een historisch overzicht van de ontwikkelingen tijdens het 125-jarig bestaan van het PCS, zoals uitbreiding van de dienstverlening, samenwerking met andere betrokkenen in de gezondheidssector, ambulantisering en decentralisatie van de psychiatrische zorg. 

Dwarkasing wees tijdens zijn presentatie op het belang van het tegen het licht houden van de Krankzinnigenwet 1912 en gaf te kennen, dat het PCS bereid is om haar ondersteuning te geven aan het ministerie bij het ontwikkelen van een wet op geestelijke gezondheid, omdat de psychiatrie slechts een deel daarvan is.

Raj Jadnanansing, algemeen directeur van het PCS, legde in zijn presentatie uit met welke uitdagingen het centrum wordt geconfronteerd als het gaat om de zorgfinanciering. Hij stelde, dat ondanks de precaire financiële situatie van het land en de instelling, het PCS toch van plan is om projecten uit te voeren in het kader van haar 125-jarig bestaan.

De minister bedankte de directeuren voor hun presentatie en zei dat hij op korte termijn om de tafel wil gaan zitten met het kader van het PCS om de geestelijke gezondheidszorg nader te bespreken. Het is volgens Ramadhin belangrijk om geestelijke gezondheidszorg te integreren in de eerstelijnszorg en verwelkomde het aanbod van het PCS om te komen met een plan voor de geestelijke gezondheidszorg in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: