Jogi vraagt LVV om compensatie voor getroffen boeren Uitkijkpolder

‘De boeren willen graag hulp hebben van de overheid’

Door de hevige rukwinden, die hebben plaatsgevonden op maandag 31 augustus, zijn grote delen van de landbouwaanplant in het Uitkijkpolder vernietigd. Onder deze groep valt ook de aanplant van de boeren, die bananen telen in dit landbouwgebied. VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft op vrijdag 4 september daarom een brief geschreven naar LVV-minister Prahlad Sewdien, waarin op de bewindsman het beroep wordt gedaan om deze boeren te compenseren met geld of goederen in natura, zoals meststoffen of andere landbouwbenodigdheden. “Ik was dinsdagmorgen (1 september), voordat ik richting het parlement ging, samen met de districtsraad- en ressortraadsleden van het ressort Jarikaba heel vroeg in het gebied. Mensen hebben mij direct gebeld. Toen heb ik samen met de rr-leden de brief geschreven en gedeponeerd bij de minister van LVV, waarin aan de minister is gevraagd zijn werkarmen in te zetten om een schaderapport te doen opmaken, zodat de schade van elke boer is vastgelegd. Ook moeten mogelijkheden worden nagegaan om de mensen enige tegemoetkoming te geven, hetzij in de vorm van geld of natura”, zegt Jogi aan Dagblad Suriname.

Met Covid-19 situatie is schade nog ernstiger

De volksvertegenwoordiger benadrukt dat deze boeren al enorme schade hebben geleden door de Covid-19 situatie. “Met de hevige rukwinden van 31 augustus is de schade dus nog ernstiger. De boeren willen graag hulp hebben van de overheid”, aldus de VHP’er. Jogi heeft zich zowel voor als na de verkiezingen van 2020 bijzonder ingezet om ontwikkeling te brengen in dit landbouwgebied. Zo bracht op zijn verzoek minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken op 8 augustus een bezoek aan Uitkijkpolder, het grootste landbouwproductiegebied van het district Saramacca. De slechte staat van de rijweg naar Uitkijk en van de pompgemalen kwamen daarbij aan de orde. Het bezoek van de bewindsman kwam binnen een week nadat Jogi een brief naar de minister schreef en hem om een acute aanpak vroeg in de deplorabele staat van de wegen en houten bruggen binnen de Uitkijkpolder.

Op 11 september plaatselijke aanwijzing

Ondertussen heeft Jogi feedback gehad van minister Nurmohamed. Er komt een openbare aanbesteding. Volgens Jogi zal er op 11 september een plaatselijke aanwijzing plaatsvinden, waar aannemers die een bestek hebben gekocht naar het gebied kunnen gaan om zich te oriënteren over het werk dat daar gedaan moet worden. Daarna zal een vervolgtraject worden ingezet om alle andere zaken conform de comptabele regels af te handelen. Jogi is de bewindsman bijzonder dankbaar dat die ondanks zijn druk schema naar het gebied is getogen en ondanks krappe financiële middelen toch bereid is een weg te vinden om dit landbouwgebied aan te pakken. “De boeren zijn blij”, aldus Jogi.

Ook aandacht gevraagd van OW-minister voor andere gebieden

Jogi heeft op 4 september ook aandacht van minister Nurmohamed gevraagd voor landbouwers in andere gebieden van Saramacca. “Het heeft heel hard geregend, waardoor de zandwegen heel slecht en moeilijk begaanbaar zijn. Elke dag word ik erover gebeld”, benadrukt de VHP’er. Opmerkelijk genoeg werd de volksvertegenwoordiger tijdens het interview met de krant gebeld door landbouwers uit Saramacca. “Ik heb toen met de minister gecommuniceerd via de app en zijn aandacht gevraagd dat hij een grader ter beschikking stelt voor enkele dagen in het district Saramacca, zodat de zandwegen geëgaliseerd kunnen worden. Hierdoor zullen niet alleen landbouwers, maar iedereen die gebruik maakt van die wegen, op een redelijke en makkelijke manier hun percelen en andere bestemming kunnen bereiken.” Volgens de parlementariër gaat het met name om de wegen in het Pomonaproject aan de Vijfde Rijweg, Tijgerkreekweg West, waaronder de Pindaweg, Koolweg, Sopropoweg en de wegen in La Poule. “De wegen zijn erg slecht, maar het gaat om productiegebieden waar de mensen hard werken. Ik ben er bijna van overtuigd dat de minister dit verzoek in gunstige overweging zal nemen. Het gaat om een minister die heel hard werkt”, aldus Jogi.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: