Conservatorium Suriname past dienstverlening aan

Het docententeam van het Conservatorium Suriname(CS) bestaat zowel uit docenten die hier te lande woonachtig zijn alsook docenten die in het buitenland woonachtig zijn en vanuit die locatie online hun colleges verzorgen. Het bereid zijn om deel uit te maken van het docententeam in een land dat (nog) niet in staat is aantrekkelijke salarissen aan te bieden, zoals vereist op internationale hbo instituten als een conservatorium, verdient een krachtig applaus naar deze muziekexperts die geloof hebben in dit instituut en bereid zijn daarbij een bijdrage te leveren om onze jongeren in de gelegenheid te stellen hun droom waar te maken door in eigen land de muziekstudie tot professional te doen.

Door de huidige covid-pandemie is het CS, net als talrijke andere instituten, in een situatie beland waarin het grootste deel van de lessen in het zogenaamd nieuwe normaal voornamelijk online worden verzorgd en waarin voor een kleiner deel lessen fysiek op locatie worden verzorgd in vakken waarbij er (nog) geen afdoende oplossing is voor het eveneens online of op afstand verzorgen van die lessen. Het CS had voor de pandemie al ervaring met het online verzorgen van de vakken Zang licht, Piano licht, Klarinet en Saxofoon

Ondanks het Conservatorium Suriname al enkele jaren voor de Covid-19 pandemie online lessen aanbood, was deze situatie een uitdaging voor het docententeam en studententeam om lessen zoveel mogelijk online aan te bieden. Muziek studeren heeft zowel een theoretisch alswel een praktisch deel. Het blijkt dat voor de praktische lessen het nog een uitdaging is, maar CS heeft hoop dat ze er samen wel uitkomen om gedegen en bijtijdse muziekopleidingen op HBO niveau aan te bieden.

“We zijn ondanks de situatie in juli onze social media promoting begonnen met als doel werven van nieuwe studenten voor het nieuw collegejaar. We mogen tot dusver niet ontevreden zijn met de nieuwe aanmelders. De praktische en theoretische audities van deze aanmelders volgt in september. Naast voldoende talent en affiniteit met muziek zijn er ook andere criteria waaraan een student moet voldoen wil die een opleiding aan het Conservatorium starten”, wordt door het Conservatorium medegedeeld.

Ondanks de situatie zal het Conservatorium Suriname in het eerste semester van het collegejaar 2020-2021 een groep studenten van de opleidingen BM (zang, gitaar licht en gitaar klassiek), BME & MM&ST hebben die zullen afstuderen.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: