Was het al te ruiken?

Reeds binnen een maand van het bestaan van de nieuwe regeringscoalitie, na het middels de algemene verkiezing wegstemmen van het gebleken “paarse verderf”, was er ruis in de tent. Degenen met een analytisch oog en oor konden dit al voorspellen. Herinnert u zich nog de eerste persconferentie van de coalitie in spe, waarbij de voorzitters van de gele en ook de rode partij machtsgeil hun begerigheid de vrije loop lieten? Reeds toen was het al duidelijk wat het volk te wachten stond door toedoen van deze karakters. Het is weer bewezen dat men niet verandert en dat het milieu waarin men is opgevoed tekenend, is voor te plegen handelingen. Het besef en het uitdragen van eerbare waarden en normen is van essentieel belang voor de ontwikkelingsrichting van een land. Wij hebben toch de afgelopen tienjaren gezien wat het “neks no fout principe” ons land nationaal en internationaal heeft opgeleverd. Jammer dat “goed menend geachte” politici, door onder andere onbetrouwbare partners worden gedreven om een strategie uit te zetten die nogal haaks staan op hetgeen werd voorgehouden. Hiermede is de schrale hoop dat het ooit goed zou kunnen komen, binnen korte tijd feitelijk in de kiem gesmoord. Absoluut moet worden gesteld dat de huidige regering voor een heus karwei is geplaatst, om de augiasstal op te ruimen die door vorige machthebber is gecreëerd. Het is daarom van belang dat zij uit politiek en management oogpunt rationele besluiten neemt ter bescherming van het verarmde volk en ter verbetering van de gekelderde morele en financieel-economische situatie. Het verhogen van de “government take” en daarmee de brandstofprijs zal echter toch resulteren in het belanden in een spiraal van prijsverhogingen? Ook al zou de maatregel tijdsgebonden zijn, de effecten van toename van prijzen van feitelijk alle producten en diensten is niet terug te draaien! Dit is toch reflecteren naar ernstige afname van politieke draagvlak, welke eerder in veel vertrouwen is geschonken! Dat de coalitie maar pas anderhalve maand aan het roer is, heeft geen “zier” te maken met de recente benoemingen van het bedenkelijke kader in RVC en DC functies. Behoren de voorgedragenen tot het topkader waarover hoog van de toren werd geblazen? Bestaan de verscheidene partijen dan voornamelijk uit kaders die vanwege hun onbetrouwbaarheid niet kunnen worden ingezet? Het is evident dat trawanten van het paarse verderf door bepaalde figuren worden gefaciliteerd. Is het iets duidelijker waarom men van een vuile binnenlandse oorlog spreekt? Er zijn te veel speculatie oproepende feiten, die vorm geven aan de gedachte van het bestaan van een zoveelste geheimachtig “Leonsberg overeenkomst”. In de politiek is niet te verwachten “that they would come clear”! Het stellen van vragen daaromtrent heeft dus geen zin. Het is echter van belangrijk om de vinger op de pols te houden en bij speculaties een krachtig signaal te geven. Wij moeten ons door niemand knollen voor citroenen laten verkopen! Let wel de paarse bende heeft bijzonder veel geld verduisterd, waarmee zij de vele onbetrouwbare landgenoten naar hun pijpen kunnen laten dansen. Het is te begrijpen dat kopstukken van de vorige regering welke ons land naar de afgrond heeft geleid driftig proberen om onrust te zaaien. Zij weten immers wat bij justitieel onderzoek het gevolg kan zijn van hun oneerlijk en onwettig handelen. De geschiedenis heeft ook geleerd dat zij zonder emoties over “lijken” gaan. Zij zullen rassenhaat aanwakkeren, valse beschuldigen uiten en blokkades opwerpen om verbetering van de morele en financieel economische situatie te destabiliseren. Het is de huidige gezaghebbers derhalve aangeraden om met spoed het “environment” te scheppen teneinde oprechte onderzoeksautoriteiten de mogelijkheid te bieden om hun werkzaamheden diepgaand en vlot te kunnen uitvoeren. Het volk dient alert te blijven en een duidelijk sein te geven dat van geen enkele politicus kolder wordt geaccepteerd! Het moet ophouden met nepotisme en het in meerdere functies benoemen van personen! Er wacht een groep redelijke capabele en oprechte Surinamers die dienen te worden ingezet,  waardoor er ook spreiding van “welvaart” plaatsvind!

P.s. De regering dient hardhandig op te treden tegen vertrappers van de covidmaatregelen! Middels interessante voorlichting (ma/wo/za) dient het gewone volk bewust te worden gemaakt van herkenbare foutieve handelingen! Besteed u ook aandacht aan de tijdsduur van de “lockdown” en de daardoor gecreëerde stress situaties! Aan mijn landgenoten: sluit u zich hermetisch af van de kolder van de “blaffende bejaarde vloek” die ons meermalen in de verdoemenis heeft geduwd en ons land te schande heeft gezet. Zoals “miss Guilfoyle” zegt: “Don’t let them kill future generations because they told you and brainwashed you and fed you lies!”                        

Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: