Rr Saramaccapolder zet bestgeslaagden glo-scholen in de bloemetjes

De ressortraad van Saramaccapolder in het district Wanica heeft voor het derde achtereenvolgende jaar invulling gegeven aan het project van de bestgeslaagden van hun ressort. De raad bestaat uit de leden Bissesar Vishal, Moerlie Arwind, Ramsukul Shivanand, Naipal Bhim, King Fabain, Gobardhan Anoeska, Ghoerbien Soesila, Martowidjojo Natasha, Sewnath Sharita, Changoer Bidjai, Jokhoe Remi, Amatali Shirlyn, Nasibdar Irene, Sardjoe Shama en Changoer Mina.

Bestgeslaagden

Op 1 september 2020 zijn enveloppen met een geldbedrag overhandigd aan de ouders van de bestgeslaagde leerlingen van de glo-scholen via de schoolleiders. Vanwege de Covid-maatregelen kon het niet rechtstreeks aan de leerlingen overhandigd worden. De dr-leden Soerin Goerdayal, Ewald Pawirokromo en Raïef Ramdjan, alsook de DNA-leden Asis Gajadien en Sidik Moertabat woonachtig in dit ressort hebben dit initiatief ondersteund. Het gaat hier om de 4 glo-scholen, te weten M.A. Tausschool met de bestgeslaagde Juvradj Biharisingh. O.S. Leiding 8A met de bestgeslaagde Divya Autar, Shri Brahmaschool met de bestgeslaagde Ramsoedh Amarnath en de St. Benedictusschool met de bestgeslaagde Roshni Ganga. Op 8 september 2020 zullen de best geslaagden van de muloscholen, namelijk de Anton Residaschool en de Parvatischool, ook een enveloppe met een geldbedrag bedacht worden.

Brievenbus

De ressortraadsleden van Saramaccapolder hebben het initiatief genomen om op verschillende plaatsen in het ressort brievenbussen te plaatsen voor de burgers waar ze hun wensen en grieven kunnen deponeren. Dit, mede gelet op de Covid-19 omstandigheden en maatregelen. De locaties zullen op de FB-pagina vermeld worden. Verder heeft de raad ook een Facebookpagina “RR leden Saramaccapolder/Leidingen” met de contactgegevens van de leden, alsook de activiteiten van de raad in het ressort. De brievenbussen zijn gesponsord door Fuelstation Dwarka. De rr- leden wensen de leerlingen die bevorderd/geslaagd zijn heel veel succes toe met hun verdere studie. En aan degenen die het niet gehaald hebben, zeggen de rr-leden dat zij harder hun best moeten doen het volgend schooljaar. “Jullie kunnen het en ga ervoor. Gods rijkste zegen en heel veel kracht en wijsheid toegewenst”, namens de rr- leden van Saramaccapolder in het district Wanica.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: