Oud plan om burger te laten betalen voor vuilophaal door OW weer uit kast gehaald

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken kondigde onlangs, na zijn bezoek aan de vuilstortplaats te Ornamibo, aan dat hij de burger wil laten betalen voor vuilophaal. In gesprek met het Dagblad Suriname zegt de bewindsman dat er ‘vele plannen hierover bestaan’. ‘Een snelle berekening toont aan dat dit betaalbaar is en dat de overheid dit niet hoeft te subsidiëren. Na oktober pakken we dit structureel op.’ 

Het ophalen en verwerken van vuil zou de dienst Vuilophaal en Verwerking van het ministerie maandelijks zo rond de 2 à 3 miljoen SRD kosten. ‘Nergens ter wereld is vuilophaal gratis. We moeten mogelijkheden bekijken om de burgers te laten betalen voor vuilophaal’, sprak Nurmohamed. Hij denkt hierbij aan een maandelijks bijdrage van ongeveer SRD 20 per huishouden. Met de opbrengsten zou een nieuwe vuilstortplaats opgezet kunnen worden, die voldoet aan internationale regels. De huidige vuilstortplaats ligt tussen woonwijken. De enorme stank, rookoverlast en een vliegenplaag teisteren de buurtbewoners al jaren. ‘Maar hij kan nog zeker tien jaar mee’, aldus Nurmohamed.

Het idee om de burger voor het ophalen van zijn afval te laten betalen, is echter niet nieuw. Al in april 2011 kwam één van Nurmohamed’s voorgangers, Ramon Abrahams, met het plan om de burger zelf te laten betalen voor de vuilophaal. ‘We hebben al meerdere buitenlandse en lokale vuilophalers en verwerkers in beeld’, beweerde Abrahams destijds. ‘Het is nog even overleggen en de plannen uitwerken.’ Het is echter bij woorden gebleven. Volgens Nurmohamed waren het in het verleden vooral populistische plannen. ‘Vuilophaal zou geen probleem moeten zijn. Maar men heeft zich nooit afgevraagd of het haalbaar is om de burger zelf te laten betalen voor het ophalen van zijn afval en als de burger er wel ready voor is. Vuilophaal is zeker kostendekkend. De staat kan verdienen aan afval. Technisch is het haalbaar om huishoudens zelf te laten betalen. Er zou bijvoorbeeld maandelijks een bedrag kunnen worden opgevoerd op de EBS- of SWM-rekening.’ 

Volgens de minister lijkt vooral in Paramaribo de gang van zaken rond vuilophaal een probleem te zijn. In districten als Para en Saramacca blijken de bewoners bereid te zijn om mee te werken aan een betere vuilophaal. De toenmalige minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan, startte in 2015 in het district Para met het vuilniszakkenproject om het districtsfonds te versterken. Bewoners kunnen nog steeds gekleurde vuilniszakken in de winkel kopen in diverse districten. 

OW start bewustwordingscampagne gescheiden afval in Paramaribo

Nurmohamed: ‘We starten binnenkort een speciale campagne in Paramaribo met onder andere video’s en flyers om bij de mensen bewustzijn te creëren inzake het scheiden van afval’. Met ingang van 1 oktober 2013 vindt de vuilophaal overigens ‘s avonds plaats. Winkeleigenaren moeten vanaf die datum maandelijks SRD 100 betalen voor het ophalen van hun afval. Ook moeten zij twee vuilnistonnen voor hun winkel plaatsen. Hierover zegt Nurmohamed dat voor bedrijven verschillende tarieven gelden. ‘Winkeleigenaren kunnen inderdaad tonnen huren bij Openbaar Groen. Maar het een en ander moet echt nog goed georganiseerd worden, omdat we zien dat veel winkels in de stad geen tonnen hebben geplaatst.’ 

Minister Nurmohamed is in ieder geval van plan om werk te maken van de problematiek rond vuilophaal en afvalverwerking en het tot een van zijn prioriteiten te maken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: