Landbouwcoöperatie Crepie (LCC) “Er is wel een bestuur”

In een eerder gesprek gaf Radjoe Bhikharie aan woordvoerder te zijn van de Landbouwcoöperatie Crepie(LCC). Volgens Bhikharie zijn de leden erg ontevreden en is de groep bezig met een onderzoek naar de gelden die in de afgelopen jaren zijn geïnd door het bestuur. De leden hebben in een schrijven aan het bestuur geëist om een ledenvergadering en nieuwe verkiezingen.

In gesprek met Dagblad Suriname stelde Bhikharie dat de boze leden willen weten wat met hun geld is gebeurd. Het bestuur zou bestaan uit Freddy Ramsingh en Rudie Esajas, en beide heren zouden onvindbaar zijn zodat de leden  de brief met hun verzoeken niet konden afgeven.

Niet op waarheid

Esajas en Ramsingh stellen tegenover Dagblad Suriname dat de beweringen niet op waarheid berusten. Esajas zegt dat afgelopen december bereidverklaringen aan ruim 100 personen  zijn verstrekt door het ministerie van Grond en Bosbeheer. Hiervan hebben een aantal reeds hun toewijzingsbeschikkingen ontvangen. “De laatste groep uitreikingen van beschikkingen was in 2007. Mensen hebben hun toewijzingspapieren ontvangen”. Esajas zegt dat een groep dit nog moet krijgen en dat het bestuur zich daarop heeft geconcentreerd. “We naderen het einde daarvan, nog een aantal knelpunten moet worden opgelost”. Een van de knelpunten is dat het laatste deel van het terrein nog ontwikkeld moet worden. Van het deel dat nog een toewijzingsbeschikking moet krijgen verwacht Esajas dat men hun kavel onderhoudt. “Dit deel heeft onderhoud nodig en het bestuur heeft geprobeerd om dit samen met de mensen via een jaarbijdrage op te vangen. Maar het animo voor jaarbijdrage wordt steeds minder” laat Esajas weten. Het gevolg is dat de middelen voor onderhoud teruglopen. Op verzoek van het bestuur zijn 3 weken geleden de hoofdlozingen opgehaald door het ministerie van Openbare Werken meldt Esajas.

Geen lid

Ramsingh merkt op dat de coöperatie rechtspersoonlijkheid geniet en de contacten onderhoud met ministeries en de leden. “Meneer Bhikharie behoort niet tot de leden”. Ook stelt Ramsingh dat de bewering dat hij en Esajas alleen zouden zijn overgebleven als bestuursleden niet klopt. “Want er zijn genoeg bestuursleden, het is niet waar dat de rest is overleden, er is een bestuur”. Esajas zegt dat als leden een ALV wensen zij dit verzoek bij het bestuur moeten deponeren. Als secretaris van de organisatie heeft hij nog geen enkel verzoek hiervoor ontvangen. De secretaris geeft aan vanaf eind vorig jaar bezig te zijn met het organiseren van een ALV maar dat vanwege een aantal zaken met de vorige minister van OW er vertragingen waren. “Daarbovenop kwam de COVID 19 pandemie”. Esajas zegt zich aan de richtlijnen te houden om niet met meer dan 5 personen bijeen te komen. “Zodra deze pandemie is geweken zullen wij een ALV beleggen en dan leggen we ook verantwoording af aan de leden en niet via de pers”. De secretaris licht toe dat alleen aan de leden verslag zal worden gedaan.

Financieel op orde

Het bestuur geeft aan dat zij hun financieel verslag op orde hebben en dit bij een administratiekantoor hebben ondergebracht. “Wij gaan niet afwijken om geen goede verslagen aan de mensen te presenteren”. Op de ALV zal het bestuur zich neerleggen bij de wensen van de leden. “Als blijkt dat er verkiezingen moeten komen dan zullen wij ons daarbij neerleggen” zegt Esajas. “Leden hebben van ons die vrijheid, dat is hun recht” besluit Esajas.

Wel lid

Radjoe Bhikharie geeft als reactie dat hij wel degelijk lid is. “Mijn vrouw is lid en als zodanig ben ik voor de helft aandeelhouder, waardoor ik ook lid ben”. Verder voert Bhikharie aan dat hij in 2008 optrad als leider van een stootgroep toen er problemen met bereidverklaringen waren. “Het bestuur heeft mij toen benoemd om leiding te geven aan die stootgroep, indien ik geen lid zou zijn dan vraag ik mij af waarom mij daarmee heeft belast” stelt Bhikharie retorisch.  

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: