Dc Sital- Hirasingh: “Samenwerking is een fundament tot grotere hoogte in het district”

Districtscommissaris Suraksha Sital- Hirasingh van Wanica Noord-West heeft de vorige week een aantal gesprekken gevoerd met de leiding van de Politie, Brandweer en de Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). Kort na haar aantreden heeft zij de actoren gesproken voor een goede samenwerking. Zij merkt op dat samenwerking een fundament is om het district tot grotere hoogten te brengen. Dit is het doel dat wordt nagestreefd. Met de politie is gesproken over de handhaving van de veiligheid. Er zijn goede afspraken gemaakt met de politie. Er is wederzijdse samenwerking toegezegd. Zij is ook persoonlijk geweest op de politiestations van Kwatta, Saramaccapolder en Koewarasan. Vervolgens heeft zij een gesprek gevoerd met de leiding van de KPA, Regillio Blijd. Hij heeft zijn volledige medewerking toegezegd tezamen met zijn team. Waar nodig zullen de delinquenten worden ingezet voor het uitvoeren van projecten, bevestigd hij. Met KPA zijn ook enkele projecten besproken, die het commissariaat samen met hen zou kunnen doen. Verder is er ook van gedachten gewisseld over mogelijkheden voor jeugdige delinquenten. 

Met de leiding van de brandweer zijn er ook werkafspraken gemaakt. Er is wederzijdse ondersteuning toegezegd. In het gesprek zijn ook zaken meegenomen, die nodig zijn voor de brandweer om de gemeenschap beter te kunnen dienen. Hirasingh is heel blij met de samenwerking van de actoren en merkt op dat zij samen gaan voor welvaart en welzijn in het district. Dit is van eminent belang voor de dc. Inmiddels heeft zij ook de opdracht gegeven aan de afdeling Milieu- en Gezondheidsdienst voor de controle in de supermarkten, eethuizen en verkoopstandjes langs de wegen van de ressorten. Milieu en hygiëne staan hoog in het vaandel bij de dc. Zij geeft aan dat alle supermarkten en eethuizen aan de beurt zullen komen. Dit zal frequent geschieden. De bestuursambtenaren worden ook ingezet bij verscheidene winkels, in het bijzonder de grote supermarkten om erop toe te zien dat de Covid-19 regels in acht worden genomen. Hirasingh heeft ook een open oor voor de gemeenschap. De mensen die de dc wensen te spreken, kunnen een aanvraag doen voor audiëntie. Om het besmettingsgevaar van Covid-19 in te dammen, heeft zij ook gesprekken gevoerd met de marktbesturen. Die zullen erop moeten toezien dat de protocollen in acht worden genomen. “Ik ben er voor de gemeenschap en zal mij ook inzetten voor hun”, stelt de dc.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: