Sham Binda: “KKF hoort niet in SER thuis”

De parlementariër Sham Binda (VHP) is van mening dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) niet thuishoort in de Sociaal Economische Raad (SER). Er wordt verondersteld dat KKF opgenomen wordt in SER. Dit is noch bevestigd noch ontkend door KKF-voorzitter Anil Padarath. Binda zegt aan Dagblad Suriname dat er nog veel vraagtekens zijn over het reilen en zeilen binnen KKF. “Bovendien, KKF is slechts een registratiekantoor. Een organisatie als VES hoort thuis in SER en geen KKF.”

Binda is van mening dat de volle potentie van SER onder het bewind van de gewezen president Desi Bouterse niet tot uiting is gekomen. Met de wisseling van de wacht in het politiek machtscentrum verwacht Binda goede kansen voor dit orgaan, mits het input krijgt van personen die reeds in het bedrijfsleven opereren. “Men moet SER zo breed mogelijk bemannen met organisaties uit het bedrijfsleven. We zitten in een economische crisis en de ondernemers zijn de meest geraakte groep. Zij weten als geen ander wat er nodig is om de situatie te herstellen”, aldus Binda.

SER is een adviesorgaan voor het parlement en de regering inzake sociale, maatschappelijke en economische aangelegenheden. SER bestaat overigens uit 13 leden die door de president worden benoemd, waarvan 5 door de regering, 4 door het bedrijfsleven en 4 door de vakbeweging worden voorgedragen. Doorgaans duurt een zittingstermijn 2 jaren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: