Curve naar beneden dwingen

Door de minister van Volksgezondheid is enkele dagen terug in DNA aangegeven dat de bekende Covid-curve in Suriname aan het afvlakken is. Dat betekent dat de grafiek niet zo hard meer stijgt, maar het kan ook betekenen dat het aantal actieve gevallen of het aantal infecties aan het dalen is. We verwelkomen het positief bericht, maar de trend naar 0 gevallen moeten we harder inzetten. Daarvoor is de medewerking van de samenleving meer dan noodzakelijk. Het beste zou zijn om het menselijk contact voor een week bijvoorbeeld helemaal in te perken, maar daardoor zou dan de weerbaarheid van de samenleving op lange termijn in gevaar kunnen komen, wanneer bedrijven over de kop gaan. Maar eens was er een tijd dat er minder bedrijven waren en mensen meer voor zichzelf zorgden. De mens in het algemeen deed aan landbouw, kweekte kippen en viervoeters voor melk en voor vlees. Groenten en fruit werden zelf geplant, ook rijst. Alleen voor de hoognodige zaken ging de mens naar de winkel, er was minder commercie. Om de Covid-19 pandemie in te dammen, is een optie dat wel heel moeilijk te realiseren is, dat de mens voor 6 maanden teruggaat naar de basics. En dat mensen ruilhandel plegen en degenen die wel eten en drinken hebben, dat delen met de mensen die dat niet hebben. Dan gaat het om overschot aan groenten, fruit en vlees. Ook dat de mensen dan overgaan tot ruilhandel en consumptiegoederen in de buurt, in het uiterste geval met elkaar uitruilen. Het is een heel utopische optie en moeilijk te realiseren omdat de mens helemaal afgestemd is op de commercie en niet bereid is om zijn levensstijl op te geven. Er zijn landen waar burgers zeggen dat het recht om vrij te zijn hoger staat dan het recht van een ander om te leven. Er zijn groepen die in protest komen tegen de vrijheid beperkende maatregelen van de overheid. Die overheden in die landen hebben geen antwoord op de burgerij die opkomt voor behoud van de vrijheid om naar buiten te gaan en geen mondkap te dragen. Indien de samenleving terug gaat naar de basics, minder consumeert en alleen het hoognodige koopt of verbouwt om te overleven, zouden we als samenleving kapot gaan? Zouden bedrijven ten onder gaan om nooit meer weer in bedrijf te zijn? Zou de samenleving waar ook publieke goederen door het collectief gefinancierd worden, blijvend kapot gaan zoals ziekenhuizen en de openbare gezondheidszorg? Zou de afname van de belastingmiddelen vernietigend voor de samenleving zijn? We weten het niet, maar het lijkt wel zeker het overwegen waard. Dat iedereen alle mode en commercie aan een kant zet en terug gaat naar de basics en dat alleen de essentiële diensten open blijven. Dan denken we aan de diensten die belangrijk zijn in het belang van het leven van de mensen en in het belang van de gezondheid. Deze opties brengen wij ter tafel omdat de Surinaamse bevolking getoond heeft moeite te hebben met het naleven van regels. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met 10 jaar ‘neks no fout’ mentaliteit. Er is een ‘neks no fout’ generatie ontstaan, die juist gewend is te doen wat niet mag. We hopen dat de samenleving tot inkeer komt. Dus een tijd geen winst, geen loon, alleen voedselrantsoen voor sociaalzwakkeren, is het overwegen waard. Suriname heeft het qua Covid het wel moeilijk gehad. In de Guyana’s zijn wij het ergst aan toe, ook in de Caribbean. Onze mensen en onze autoriteiten die handhaven hebben moeite met de Covid-regels. Er zijn echter landen waar de burgers gedisciplineerder van aard zijn. Als voorbeeld kunnen wij u verwijzen naar de Scandinavische landen, waar de burgerij zelf zegt dat ze geen moeite hebben om zich te houden aan de regels. In deze landen zien we dat de besmettingen niet drastisch zijn geweest en dat er geen noodzaak was om lockdowns in te voeren. Gebleken is dat in landen waar de heersende politieke elite meer business minded is, de besmettingen meer plaatsvinden. Men neemt in die landen de besmetting van de werknemers op de koop toe en men gaat ervan uit dat de bedrijven het belangrijkst zijn. Men gaat ervan uit dat de bedrijven niet te vervangen zijn, maar de werknemers wel en die moge wel sterven. Als het bij bosjes gebeurd dan hebben ze even pech, maar het waait wel over. Intussen wacht men dan op een vaccin. Interessant nieuws is dat met het oog op de aanstaande verkiezingen in de USA de politiek (lees: de Republikeinen onder Trump) pressie uitoefenen op de gezondheidsautoriteiten in het land om voortijdig een bepaald vaccin gebruiksklaar en veilig voor menselijke ‘consumptie’ te verklaren. Deze vaccins zijn nu in de laatste fase van menselijk testen maar de resultaten en de analyse van de data van het menselijke inentingen zouden tegen oktober 2020 nog niet bereid zijn. In de USA wordt Trump nu ervan beschuldigd, tegen het belang van de openbare gezondheid, druk te zetten op het goedkeuren en vrijgeven van een vaccin voor oktober 2020. Dit zou dan als verkiezingsissue kunnen worden gebruikt. Of het zo ver komt, weten wij niet, maar ook Suriname heeft baat bij een veilig vaccin: hoe eerder hoe beter. Slaagt Trump erin om een vaccin eruit te persen en de wereld te bevrijden van de pandemie, dan is dat koren voor de molen van de beweging die denkt dat hij een engel is. Jawel, die beweging bestaat er ook. De gelovigen van deze beweging geloven er namelijk heilig in dat Trump goddelijke kennis heeft van wat er in de wereld zal gebeuren en dat hij een oplossing weet voor Covid. Trump zelf heeft verklaard recent dat hij houdt van deze mensen die van hem houden.          

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: