Renovatie opvangcentrum drugsverslaafden Stichting De Stem

Desgevraagd bevestigde de directie van het opvangcentrum voor drugsverslaafden van Stichting De Stem bij monde van Carlo Lansdorf, dat de komende week een aanvang zal worden gemaakt met de restauratie van haar opvangcentrum te De Boerbuiten, dat gedeeltelijk door brand werd aangetast. De schade wordt gedekt door verzekeringsmaatschappij Assuria. Bekeken wordt hoe de renovatie van het centrum, waarvan voor de brand al sprake was, tegelijkertijd aangepakt kan worden. Om dit te verwezenlijken, wordt aangeklopt bij de regering met name de president, het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting, sponsoren en donateurs.

HD

error: Kopiëren mag niet!