5G internet van Telesur wordt vooralsnog niet uitgebreid

‘Tot nu toe geen schadelijke effecten gevonden van dit type straling op de gezondheid’

Bij de introductie op de markt, de binnenstad van Paramaribo, van het snelle 5G internet door Telesur in december vorig jaar, zei directeur Mike Antonius van het bedrijf nog enthousiast: ‘Met het uitrollen van dit netwerk hebben we Suriname op de kaart geplaatst. We zijn de eerste in het Caribisch gebied die over 5G mobiel internet beschikt.’ Er hing een kostenplaatje aan van US$ 4 miljoen. Vanaf maart van dit jaar zou 5G beschikbaar zijn voor alle klanten van Telesur. ‘5G is beschikbaar in delen van Paramaribo-Noord en Centrum’, aldus Telesur op haar website.

Antonius laat tegenover Dagblad Suriname weten dat het 5G-netwerk niet wordt uitgebreid. Wat hij beloofde bij de lancering, dat 5G in maart beschikbaar zou zijn voor alle klanten van het bedrijf, is dus bij een belofte gebleven. ‘We hebben dertig masten en zijn nu met 5G in het centrum van Paramaribo en randgebieden. Dat we niet uitbreiden, is mede het gevolg van de Covid-pandemie. Daardoor duurt bijvoorbeeld de productie van telefoons met een 5G mogelijkheid veel langer.’

5G wordt wereldwijd geteisterd door negatieve berichtgeving rond de veiligheid ervan, maar ook rond een belangrijke leverancier van het apparatuur, het Chinese Huawei, waarmee ook Telesur een contract heeft afgesloten. Diverse landen overwegen Huawei in de ban te doen, uit vrees voor spionageactiviteiten van China. De vermeende onveiligheid van 5G leidde onlangs in Nederland zelfs tot het in brand steken van een aantal telecomzendmasten. Antonius brandt zijn vingers liever niet aan het internationaal vraagstuk Huawei. ‘Dat is een geopolitiek vraagstuk en op dat pad begeef ik me niet.’

Medio 2017 waarschuwden al meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen de Europese Unie voor gevaar van 5G, dat zou leiden tot een enorme toename van blootstelling aan elektromagnetische straling. ‘Wij adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu’, aldus de wetenschappers in 2017.

Maar begin deze maand concludeerde de Gezondheidsraad in Nederland dat de overheid en de telecomproviders door kunnen gaan met het invoeren van een 5G-netwerk voor snel mobiel internet, ‘maar ze moeten wel in de gaten houden wat de gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn’. ‘Het is niet aangetoond dat de straling van het netwerk schadelijk is, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten’, aldus de Gezondheidsraad na onderzoek. ‘Het is wel waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-straling samenhangt met veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen, maar het is niet bekend of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid.’ 

Het bedrijf bericht op haar website over eventuele gevolgen van 5G voor de volksgezondheid, dat zij de gezondheid van mens en natuur voorop stelt ‘en blijft zich daarom houden aan de standaarden vastgesteld door de International Telecommunication Union (ITU), die wereldwijd de telecommunicatie implementaties en diensten coördineert’. ‘In Suriname ziet de Telecommunicatie Associatie Suriname (TAS) erop toe dat wet- en regelgeving met betrekking tot het telecommunicatiegebeuren wordt nageleefd. Daarnaast blijft Telesur ruim binnen de norm voor blootstellingslimieten voor straling, vastgesteld door de ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een commissie van wetenschappers met als doel het beschermen van mens en natuur tegen mogelijk ongunstige effecten van niet-ioniserende straling, waartoe ook 5G behoort. Er zijn tot nu toe geen schadelijke effecten gevonden van dit type straling op de gezondheid.’

5G is de opvolger van 4G en het is de nieuwste generatie mobiel internet. Met 5G kunnen hogere snelheden worden behaald en het heeft een enorm korte responstijd. 5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Belangrijkste kenmerk is de extreem hoge snelheid. 5G is niet alleen sneller dan 4G, het kan ook meer data versturen, is stabieler en is minder belastend voor de accu van een telefoon. Tests van Samsung hebben aangetoond dat op het 5G-netwerk in potentie snelheden van 1,25 Gbit per seconde gehaald kunnen worden. Honderden keren sneller dan 4G. Maar een telefoon moet wel ‘5G Ready’ zijn. De meeste toestellen die nu op de markt zijn, ondersteunen vooral 4G.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: