Werkgroep voor BasisZorg geïnstalleerd door Onderraad Armoedebestrijding

Werkgroep moet aantal verzekerden en financiering van de groep in kaart brengen

De werkgroep Sociaal Zekerheidsstelsel ten behoeve van de BasisZorg (BaZo) is door de Onderraad verantwoordelijk voor armoedebestrijding geïnstalleerd. De werkgroep heeft als taken het gezond maken van en werken aan wettelijk kader voor de basiszorg, zo meldt de Communicatiedienst Suriname donderdag 3 september. 

De ministeries van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken en Regionale Ontwikkeling & Sport maken deel uit van de raad en hebben ook invulling gegeven aan de bemensing van deze commissie.

De werkgroep heeft de opdracht het aantal verzekerden en de financiering van deze groep in kaart te brengen. Het verstrekken van de BaZo zal gebaseerd moeten zijn op deugdelijke wetgeving. De commissie zal dus ook aandacht voor het wettelijk kader moeten hebben.

Gelet op de richting die de regering Santokhi-Brunswijk wenst op te gaan, is deze stap een belangrijke, aldus de Communicatiedienst Suriname. Het streven is om binnen twee maanden gewijzigde wetgeving met aangepaste financiering van de BaZo gereed te hebben. Het oneigenlijk gebruik van kaarten moet hiermee tot het verleden behoren.

De commissie bestaat vooralsnog uit Rachel Perri (voorzitster) van het Uitvoeringsorgaan, Saima Cabenda (ondervoorzitster), vertegenwoordigster van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Tania Sanrochman, vertegenwoordigster van het ministerie van Volksgezondheid, en Jolanda Pronk namens de Stichting Staatsziekenfonds. Vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport OS wordt binnenkort een vertegenwoordiger toegevoegd aan de werkgroep.

error: Kopiëren mag niet!