Leden plantagebestuur Hanover-Mawakabo op bezoek bij minister Nurmohamed

Bestuur biedt taxatierapport aan inzake waarde ingetrokken gronden bij aanleg Nieuwe Highway

Enkele leden van het plantagebestuur van de vereniging plantage Hanover en Mawakabo, onder leiding van Melissa Inge, hebben donderdag een kennismakingsbezoek gebracht aan minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed in zijn ministerie.

In het kader van het afronden van het zogenoemde naderingsproces inzake gronden die zijn ingetrokken voor het aanleggen van de Nieuwe Highway in het district Para, hadden enkele bestuursleden gevraagd om een bezoek te brengen aan de nieuwe minister. 

Zij overhandigden de bewindsman een taxatierapport, dat betrekking heeft op de plantage. Conform de resolutie of anders intrekkingsbeschikking moesten beide partijen afzonderlijk een taxatierapport opmaken waarin de waardebepaling van de hoeveelheid aan ingetrokken grond is vastgesteld, zo schrijft de Communicatiedienst Suriname in een persbericht. Vervolgens moet er een vergelijking gemaakt worden om te komen tot vaststelling van een eenmalige compensatie voor plantage Hanover en Mawakabo.

Overeenkomstig gemaakte afspraken zijn vijf projecten toegezegd, zoals de aanpak van infrastructuur, het aanbrengen van nutsvoorzieningen en het bouwen van een gemeenschapshuis. Van deze projecten is er een  in de afrondingsfase en drie in proces. 

Een vaststelling van de schadeloosstelling is er echter nog niet. Met de indiening van het taxatierapport hopen de bestuursleden dat dit eerder kan geschieden. Zij verwachten dat de minister bereid is om samen te werken aan het afronden van dit proces. Minister Nurmohamed heeft persoonlijk voorstellen gedaan om binnen niet al te lange termijn met oplossingsmodellen te komen voor de huidige situatie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: