Regering: Total lockdown twee weekeinden gevolg van feestvierders

Terwijl het aantal positief geteste personen de afgelopen dagen redelijk stabiel is gebleken, heeft de regering toch besloten tot een algehele lockdown voor de komende twee weekeinden van vrijdag acht uur ‘s avonds tot maandagochtend vijf uur op advies van medisch deskundigen. Maar, zo zei president Chandrikapersad Santokhi, dinsdagmiddag in De Nationale Assemblee, zondagmiddag wordt met het Outbreak Management het eerste lockdown weekend geëvalueerd. Mocht blijken, dat het aantal positief geteste personen nog steeds stabiel blijft, dan zou kunnen worden besloten om terug te gaan naar normalisatie.

Santokhi herhaalde in het parlement de aangescherpte maatregelen. Dat besloten is om een weekend lockdown af te kondigen, is volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vooral gedaan om feestgedrag in te dammen. Het zijn immers vooral feesten die bijdragen aan het aantal positief geteste personen. ‘Natuurlijk bestaat de kans dat mensen dan feesten verplaatsen naar door de weekse dagen. Maar, dan blijkt het onverantwoordelijk gedrag van mensen.’

Minister Ramadhin zei verder onder andere, dat de bedden in Intensive Cure Unit’s (ICU’s) bezet blijven, omdat de ligduur van Covid-patiënten langer is dan die van andere patiënten in een ziekenhuis. Daardoor daalt het aantal ICU’s-opnames nog niet. 

‘We zijn het zwaarst getroffen land in het Caribisch gebied’, zei BEP-Assembleelid Ronnie Asabina. ‘Het huidig Corona-beleid werkt onvoldoende. We vragen aandacht voor handhaving en communicatiebeleid. De pandemie wordt niet beteugeld. Onderbelicht is dat bij klachten mensen zich serieus moeten laten testen. Testcapaciteiten zijn onvoldoende gedecentraliseerd. Waar kan men in het binnenland testen? Moeten we niet kijken in de keuken waar de pandemie goed is aangepakt, zoals op Curaçao?’ 

Parmessar (NDP): ‘Veel besmette personen onvindbaar’

NDP-fractievoorzitter Rabin Parmessar beweerde, dat veel besmette personen onvindbaar zijn. ‘In sommige landen worden positief geteste personen gelijk opgenomen. Het zorgpersoneel staat onder hoge druk en zal moeilijke beslissingen moeten nemen. De regering zal effectievere maatregelen moeten nemen. Tussen acht uur ‘s avonds en vijf uur ‘s morgens dient de handhaving enorm verscherpt te worden. Het ontbreekt de regering nog steeds aan goede informatievoorziening richting de burgers. Geven wij het goede voorbeeld? Er zijn landen waar ministers zijn bedankt.’ Parmessar hield verder een kritisch betoog over de stand van zaken van de gezondheidszorg en vroeg de president extra aandacht voor het personeel in de gezondheidszorg. Tot slot zei hij, dat er helaas geen mogelijkheid is voor een debat met de regering.

Alle ministers gingen in op de effecten van Covid en de maatregelen op hun beleidsgebieden.

Minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi benadrukte, dat naast handhaving de politie ook de reguliere diensten moet uitvoeren, zoals aangiften opnemen, gewone surveillances uitvoeren. ‘Die werkzaamheden worden gewoon gecontinueerd. Wat betreft de maatregelen, de pandemie beïnvloed alle werkprocessen. Het cellenhuis van het politiebureau Keizerstraat is de locatie waar arrestanten eerst twee weken worden vastgehouden en als een arrestant negatief is getest, dan wordt die overgeplaatst naar een ander bureau.’

‘Recentelijk heb ik van het Korps Politie Suriname een integraal handhavingsplan in ontvangst mogen nemen, dat een periode van zes maanden tot een jaar beslaat. Een begroting, mediastrategie, alles is in het plan uitgewerkt. Ten aanzien van de Covid-maatregelen, na de aanname van de Covid-wet moesten er regelingen, staatsbesluiten en dergelijke worden uitgevaardigd. We hebben een aanwijzing van ambtenaren die belast worden met de boetes, gegoten in een snelrechtprocedure. Na bekeuring op straat wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat wordt uitgereikt, en meteen de dagvaarding is om voor rechter te verschijnen. Bij recidive krijgt iemand een hogere boete. Bij niet betaling volgt hechtenis.’

Reservisten worden opgeroepen voor handhavingstaken

‘We kijken ook tegen onderbezetting aan. Een van de zaken die we meenemen is, dat in 2008-2009 er een project reservepolitie was. Zeker 25-30 opgeleide reservisten worden nu opgeroepen voor handhavingstaken. De maatregelen zijn er niet om mensen onaangenaam te zijn. Ambtenaren sloven zich uit om Suriname veilig te houden, terwijl voorbeeldfiguren zich aan dergelijke activiteiten schuldig maken, dat keuren we ten zeerste af.’

Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Prahlad Sewdien benadrukte in zijn kort betoog, dat de voedselvoorziening niet in gevaar mag komen.  Verder zei hij, dat districtscommissarissen nu dispensatiebrieven uitreiken voor de komende twee weekeinden total lockdown. Eerder verstrekte brieven blijven geldig tot en met 19 september. Ook zei hij, dat groente- en fruit-kraampjes langs wegen mogen blijven staan. Ze werden hier en daar verwijderd door districtscommissarissen en dat is dus door de minister teruggedraaid.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: