President Santokhi: ‘Sommige Assembleeleden proberen van Covid-19 politieke show te maken’

‘Sommige Assembleeleden proberen van Covid-19 een politieke show te maken. Voor mensen die er een politieke case van willen maken, wacht tot wij de financiële cijfers gaan presenteren op 18 september. Kijk waar de prioriteiten lagen tijdens de vorige regering, hoeveel gelden zijn naar Covid-bestrijding gegaan? Ook presenteren we dan de uitgaven van het Covid Noodfonds. We hebben de Centrale Landsaccountantsdienst CLAD gevraagd onderzoek te doen naar het Noodfonds.’ Dat zei president Chandrikapersad Santokhi dinsdagavond in De Nationale Assemblee tijdens de uitleg van de regering over de stand van zaken rond Covid-19.

‘Conclusie, als wij als vaderlandslievende Surinamers correct omgegaan waren met het fonds en juiste prioriteiten hadden gesteld, en de juiste apparatuur hadden gekocht en geïnvesteerd hadden in ziekenhuizen, dan zou de Covid-situatie er nu heel anders uitzien’, sprak de president, met een duidelijke sneer in de richting van de regering-Bouterse.

Santokhi: ‘Wij zijn bezig met transparant beleid rond het Noodfonds, verantwoording afleggen aan parlement.’

De president zei het eens te zijn met de Assemblee, dat de voorlichting, de communicatie, beter moet. ‘We zijn bezig dat op te voeren. Laat ook sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zien, rolmodellen inzetten om de boodschap over te brengen van ernstige community spreading en om een half toe te roepen aan de verdere verspreiding van Covid.’

De president bevestigde nog eens, dat het Presidentieel Besluit inzake de hernieuwde Wet Uitzonderingstoestand is getekend. ‘Er is geen verwarring mogelijk. De nieuwe maatregelen moeten goed gehandhaafd worden.’

De regering heeft drie prioriteiten: Covid-beheersing, financiële crisis beheersing en armoede beheersing. Santokhi: ‘Daarop laten we beleid los, niet hap snap, zoals bekend was tijdens afgelopen regeerperiode.’ 

Tot slot ging president Santokhi in op de bewering van de oppositie, dat de regering geen plan zou hebben voor de aanpak van Covid-19. ‘We hebben een plan van aanpak. Overigens, in ons beleidsteam die zich bezighoudt met Covid-19, zit ook Danielle Veira, directrice Directoraat Nationale Veiligheid.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: