Bij kindermishandeling kunnen ouders uit ouderlijke macht worden ontzet

Suriname werd afgelopen weekend opgeschrikt door het bericht dat een moeder kokend water over haar kind van zes jaar had gegoten. Het is van belang om te kijken naar de gezinssamenstelling wanneer er sprake is van kindermishandeling, en wanneer het gaat om maatregelen om de ouders of één van de ouders uit hun ouderlijke zeggenschap ten aanzien van het kind te halen, laat de advocaat Iris Nazir weten. Nazir laat weten dat we moeten kijken naar het feit of het kind is geboren uit een huwelijk en waarbij er een vader in beeld is. “Want wanneer het kind uit een huwelijk is geboren, dan oefent de vader de ouderlijke macht uit. In zo een geval kan het kind bij de vader terecht. Als de ouders niet getrouwd zijn en de vader is niet in beeld, dan bestaat de mogelijkheid dat het kind wordt toegewezen aan Bureau Familierechterlijke Zaken (Bufaz). Het kind wordt dan bij iemand anders ondergebracht.” Verschillende zaken worden bekeken, en zo wordt nagegaan of het om een natuurlijk kind gaat waar de moeder dan van rechtswege voogd is. In zulke gevallen kan de moeder uit haar voogdij of ouderlijk macht worden ontheven of ontzet. Nazir ziet in dergelijke extreme mishandelingen gronden voor zulke maatregelen.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: