Regering informeert DNA vandaag over Covid-19

De Nationale Assemblee (DNA) zal vandaag om 13.00 uur in openbare vergadering een tussentijdse evaluatie houden over Covid-19, waar de regering verder informatie zal verstrekken. Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien zegt aan Dagblad Suriname dat binnen de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand er voorzieningen zijn getroffen om het aantal Covid-19 gevallen terug te dringen. Echter blijkt uit de praktijk, waar het aantal geregistreerde Covid-19 besmettingen al boven de 4.000 is, dat de besmettingen toch niet afnemen. “Daar zal de regering dan meer maatregelen moeten treffen. Maar terwijl er maatregelen in die zin worden getroffen, ontstaat er ook een spanningsveld door de beperking van de mobiliteit van de samenleving. Het maatschappelijk leven, zeker economisch, wordt steeds minder. De regering moet dus antwoord geven op het spanningsveld dat er is ontstaan en aangeven hoe dat kan worden verminderd. 24 van de 28 plaatsen in de ICU worden al bezet gehouden. Er is dus weinig ruimte. De regering moet dus ook antwoord geven over hoe de capaciteit uitgebreid zal worden om de zieken op te vangen”, benadrukt de VHP’er.

Marktventers Lelydorp uiten misnoegen

Gisteren uitten marktventers die onverwacht werden ontruimd op Lelydorp hun misnoegen over het handelen van de nieuwe districtscommissaris. De dc heeft wegens de explosieve verspreiding van Covid-19 de openbare markten te Domburg en Lelydorp gesloten. Een deel van de venters is ook nog getogen naar het woonadres van president Chandrikapersad Santokhi. Ondertussen heeft het staatshoofd dit besluit teruggedraaid. Gajadien, ook assembleelid uit het district Wanica, voert aan dat wij niet uit het oog moeten verliezen dat elke locatie waar veel mensen bijeen komen als bron kan worden aangemerkt van verdere verspreiding van het virus. “Dus het moet voorkomen worden dat er zulke bijeenkomsten zijn. Daarvoor moeten er alternatieven bekeken worden. Bij openbare markten kunnen bijvoorbeeld drive-thru’s worden gecreëerd. Ook moet er voorkomen worden dat in een kleine winkelruimte zich meer dan 10 tot 20 personen bevinden. Die gevraagde social distance moet nageleefd worden. Organiseer geen feesten om mensen bijeen te roepen. Dit alles kan alleen wanneer een ieder in de samenleving hieraan meewerkt”, benadrukt de VHP-topper.

Opvang en ondersteuning moet sneller plaatsvinden

De partiële lockdown die sinds april zijn intrede heeft gedaan, heeft bij velen uit de informele sector het economisch leven ontwricht. Met de total lockdown nu gedurende het geheel weekend dreigen nog meer mensen hun inkomsten te verliezen. Gajadien vindt dat de opvang en ondersteuning van personen die in een aantal sectoren zitten, sneller moet plaatsvinden. “Daar is er snel beleid voor nodig. Vanuit de banksector zijn er wat voorstellen gedaan om mobiel betaalsystemen in te zetten, om zo snel als mogelijk te kunnen voorzien in ondersteuning naar mensen die het hard nodig hebben.” Wat het noodfonds betreft, zijn er ook vragen vanuit het parlement. “Deze moet opgezet worden middels leningen, donaties en besparingen”, stelt hij.

Toelating Tashana Lösche 

Vandaag houdt het parlement twee vergaderingen. In de eerste openbare bijeenkomst, uitgeschreven voor 11.00 uur, wordt Tashana Löschetoegelaten tot De Nationale Assemblee. Zij komt in de plaats van André Misiekaba die uit de NDP is gestapt en de zetel heeft ingeleverd. Na deze vergaderingen gaat De Nationale Assemblee kort met reces. Die periode duurt tot 21 september. Op 29 september zal president Santokhi de begroting indienen voor 2021 en zijn jaarrede houden.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: