Echtpaar Wijders – Bean gehuldigd voor gouden huwelijk

Het echtpaar, Wijders – Bean heeft op donderdag 27 augustus 2020 hun 50-jarig huwelijk mogen gedenken. Het echtpaar woont in het ressort Pontbuiten.

 Echtgenoot Wijders  heeft gewerkt bij de Suralco waar hij 27 jaren zijn diensten heeft gegeven. Zijn hobby’s waren knutselen, bouwen en planten. Echtgenote Wijders-Bean is altijd huisvrouw geweest. Uit dit huwelijk zijn er 5 kinderen geboren, verder hebben ze 12 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen en 1 (èèn) pleegzoon.

Dit gouden huwelijk is voor het echtpaar een ervaring om trots op te zijn. Met veel geduld voor elkaar, respect en verdraagzaamheid naar elkaar toe, maar vooral door de kracht van de Almachtige, hebben zij dit heuglijk feit bereikt.

Deze dag  hebben zij samen met hun kinderen en familieleden doorgebracht  met inachtneming van de Covid-19 maatregelingen.

Het echtpaar mocht uit handen van de Districts-secretaris, dhr. Acton  Konrad, die de Districtscommissaris dhr. Javinde Fulgence vertegenwoordigde, de gebruikelijke enveloppe met inhoud in ontvangst nemen.

(Bron: Bic Paramaribo Zuidwest)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: