NDP wil verstoring orde en rust voor politiek voordeel

Wanneer er door menselijk falen onrust ontstaat in een samenleving, kunnen actoren in die samenleving 2 dingen doen: ervoor zorgen dat de disbalans die is ontstaan weer zo snel mogelijk wordt hersteld zodat rust en harmonie terugkeert en bewaard blijft of … meer olie op het vuur gooien zodat dit groter wordt en waardoor er schade en chaos ontstaat waaruit men profijt kan trekken. En precies dit laatste is de inzet geweest van de voorzitter van de NDP en de NDP zelf met hun laatste digitale meeting van zaterdag jongstleden. Men gooit olie op het vuur door eerst online video’s te verspreiden van delen van programma’s waarvoor exponenten van het mediabedrijf waar wij aan verbonden zijn, verantwoordelijk zijn. De wijze waarop men stukjes gemonteerde beelden van KAAK heeft getoond op haar meeting van zaterdag, is een indicatie dat het de NDP is die achter de verspreiding daarvan op social media staat. Dat is laag-bij-de-gronds en volksvijandig. Men ziet de potentie van deze gemonteerde video’s om de rust in de samenleving te verstoren, men leest dat in de verschillende reacties. Men ziet als partij de emoties en de onrust die ontstaat, men ziet ook dat de ratio de overhand neemt en dat de rust terugkeert, maar daar is men dan niet blij mee. Men blijft de onrust en de emotie stoken door stukjes van hele presentaties te nemen en die helemaal uit context te halen en de boel op te hitsen. Het vuur moet niet doven, het moet oplaaien en de samenleving verteren: dat is wat de NDP wil. Het is overduidelijk dat de NDP erop uit is om onrust in de samenleving te zaaien. Op zich is het ten enenmale onmogelijk dat de NDP de hoedanigheid van programmamaker en andere hoedanigheden in de media niet uit elkaar kan halen. Het bevestigt allemaal de afkeer die er binnen de NDP heerst tegenover de vrije media. Deze vrij media hebben onder de dictatuur van de voorzitter van de NDP het zwaar te verduren gehad. Mediawerkers en mediaeigenaren zijn onder het regime van de NDP-voorzitter vermoord. Mediabedrijven zijn verbrand en vernietigd en verboden. Censuur werd ingevoerd. Daarna heeft men deze mediawerkers gemaakt tot criminelen die het hebben verdiend om te worden vermoord. Dit standpunt is ingenomen door ondersteuners en volgers van de NDP-voorzitter vooral rond 25 februari en steeds ook wanneer de zittingen van de 8 Decembermoorden naderden. Nu wordt de NDP geleid door een voorzitter die veroordeeld is tot 20 jaar cel. De zaak is in hoger beroep en het vonnis heeft geen kracht van gewijsde. Deze strafzaak laten wij verder voor wat het is, maar de vijandigheid die van de NDP uitgaat naar de vrije pers is duidelijk. De moorden, de brandstichtingen, de censuur, het is allemaal daar. De communistische en centralistische overheidscommunicatie vanuit het inmiddels opgeheven NII is ook daar. Er zijn mediabedrijven die het niet hebben gedurfd om op te komen tegen het wanbeleid die 10 jaar lang het land heeft vernietigd. Mediabedrijven zijn bang geweest om de relatie met de machthebbers te verpesten, maar deze krant heeft dat wel gedurfd. En nooit hebben wij ons verlaagd om andere mediabedrijven en hun exponenten in onze krant te bespreken en hun allerlei kwalificaties toe te bedelen. Aan die laagheid zullen wij ons ook nooit overgeven. Het is gemakkelijk om politiek correct te zijn en het politieke etablissement naar de mond te praten, veel moeilijker is het om confronterend misstanden aan de orde te stellen. Deze krant heeft dat gedaan en dat is haar door de regering die dit land heeft vernietigd, niet in dank afgenomen. We verwijzen u terug naar de aanvallen op de staatsradio en zelfs het publiekelijk verbranden van de krant door aanhangers van de NDP, een activiteit die ‘5 voor 12’ net niet doorging. De burgerij dient alert te zijn en de intenties van de NDP goed in de gaten te houden. De Abop zelf moet ook alert zijn voor de moves die komen vanuit de NDP. In KAAK is in heel duidelijke woorden de progressie van de partij als een mijlpaal getypeerd toen de president en de vicepresident werden geïnaugureerd. De toppositie van de Abop is getypeerd als een hoogtepunt, het is een 300 jaar lange weg die is afgelegd. Daarom is het toen ook aangeduid als een historisch moment, de beelden zijn daar. De Abop is voor het eerst in de hoogste top van de leiding van het land. Dat is nu dus met de VHP. Dat zit de NDP namelijk dwars en de Abop moet daar alert voor zijn. Abop moet zich sterk maken voor de intriges vanuit de NDP.

De intentie om onrust te stoken en het vuur op te doen laaien in de samenleving, is ook de bedreiging door de NDP-voorzitter, tot 2 keer toe, dat hij de stad Paramaribo hermetisch gaat afsluiten. Men moet hem niet uitnodigen om dat te doen. “Don’t try me’ heeft hij gezegd, vrij vertaald “lok me niet uit, tart mij niet”. De NDP heeft het nog niet door dat het buitenlandse beleid niet meer door haar wordt uitgemaakt. Het is de nieuwe coalitie van VHP-Abop-NPS en PL die bepalen hoe het buitenlands beleid eruit moet zijn. Het is duidelijk dat de NDP weigert om de grondwet van Suriname te respecteren, omdat de voorzitter van de NDP zichzelf groter acht dan de grondwet. Hij heeft de grondwet eens buiten werking gesteld. De Staat Suriname bepaalt zelf in alle vrijheid haar buitenlandse beleid, onder erkenning van internationale beginselen en onder voorwaarden van wederzijds respect en profijt. Namens de Staat Suriname is het die regering het buitenlands beleid bepaalt en daarbij instructies en opdrachten krijgt vanuit het hoogste college van staat. De NDP kan geen maatschappelijk onrust aankondigen als de rechtmatig gekozen regering ervoor kiest om de banden met Nederland en de EU te herstellen. Suriname is waarschijnlijk het land met de grootste diaspora wereldwijd en die zit in Nederland. Wij hebben eerder gesteld dat wij onze banden met Nederland moeten herstellen, en met grote prioriteit. Ons staatshoofd moet er op staatsbezoek en het Nederlandse staatshoofd ontvangen wij ook graag hier. We roepen de burgerij op om alert te zijn voor allerlei gemonteerde video’s die de NDP en hun handlangers op social media posten om de orde en rust in Suriname te verstoren. Het ‘olie op het vuur gooien’ door de NDP is verwerpelijk.           

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: