Mi Agida Muziekschool voor betaalbaar muziekonderwijs

Op vrijdag 28 augustus is NAKS van start gegaan met NAKS Muziek Instrumenten Fonds Mi Agida. Dagblad Suriname verneemt dat het geheel is mogelijk gemaakt middels donatie van Jack Tours. Het bedrijf deed een geste vanwege haar 30 jarig bestaan.  Het voordeel van dit fonds is dat het voor leerlingen van de NAKS Muziekschool en leden van NAKS Afdelingen mogelijk wordt om via een aflossingssysteem over een muziekinstrument te beschikken. Hierdoor kunnen ze thuis oefenen, betere prestaties leveren en zich sneller bekwamen op muziekgebied. Indien NAKS in staat is meer middelen te vergaren is de planning om het initiatief te gaan uitbreiden zodat jongeren buiten NAKS gebruik kunnen maken van dit Muziekinstrumentenfonds. Middels dit project wordt een instrument gekocht door NAKS ten behoeve van de desbetreffende Mi Agida leerling of lid van een andere NAKS Afdeling. Het instrument wordt vervolgens door NAKS in bruikleen afgestaan aan de ontvanger van de lening, op basis van een overeenkomst. Na voldoening van de totale leensom wordt het instrument in eigendom overgedragen aan betrokkene. De NAKS Mi Agida Muziekschool is opgezet om kinderen uit lagere sociaaleconomische klassen de gelegenheid te bieden muziekonderwijs te volgen. Het betreft een laagdrempelige school, waarbij de maandelijkse bijdrage aan lesgeld per kind relatief laag gehouden wordt. Met in achtneming van  de Covid maatregelen heeft de launch plaatsgevonden van het Muziek Instrumenten Fonds Mi Agida.

(Foto’s: Regillio Derby)

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: