Ex- directeur SPSB verkocht panden aan Centrale Bank zonder ze zelf te bezitten

In de strafzaak waarin de ex-governor van de CBVS, Robert-Gray Van Trikt, ex-minister van Financiën Hoefdraad, Gillmore en de directeur Legal Compliance and International Affairs van de CBVS, Faranaaz Hausil zijn betrokken, brengen ook aandelen van andere verdachten in beeld.

Eén van deze verdachten is Ginmardo Kromosoeto. Hij werd op 13 augustus aangehouden voor zijn aandeel aan deze strafbare feiten. Zijn aanhouding is inmiddels verlengd met 30 dagen. Hoefdraad richtte brieven aan Van Trikt, waarin hij onroerende goederen aanbood aan de CBVS voor gedeeltelijke financiering of schuldverrekening en wel voor  totaal bedrag van Euro 105 miljoen.

In zijn verklaring bij de rechter-commissaris heeft Hoefdraad  toen hij geconfronteerd werd met het feit dat de panden waarin het hoofdkantoor ministerie van Financiën, directoraat Financiën, het Trainingscentrum Financiën, het Parking Trainingscentrum Financiën,  het directoraat Ontwikkelingsfinanciering,  het gebouw tegenover Belastingkantoor,  het Belastingkantoor, het directoraat Belastingen en het Nationaal Informatie Instituut  zijn gehuisvest niet toebehoren aan de Staat Suriname, maar geregistreerd staan op naam van stichtingen en naamloze vennootschappen, aangegeven, dat de onroerende goederen het eigendom zijn van de SPSB. Hiermede kwam Kromosoeto in het vizier van de politie. Hoefdraad stelde dat deze onroerende goederen waarin kantoren van de Staat zijn gehuisvest in eigendom toebehoren aan de stichtingen en naamloze vennootschappen, omdat de regering in een crisissituatie (2015-2016) was. De SPSB bood hulp aan door onroerende goederen waarin de regering kantoren had, over te kopen van de eigenaren. Hierdoor zou de Staat als verhuurder optreden, hetgeen minder belastend zou zijn. Op een gegeven moment dreigde de SPSB in problemen te geraken en kreeg een kapitaalinjectie van de Staat onder de voorwaarde  dat deze onroerende goederen aan de Staat zouden worden overgedragen.

De panden aan het Kerkplein, de Gongrijpstraat, de Van Sommelsdijckstraat en het complex Jamaludin- en de Gompertstraat werden verkocht voor Euro 11.800.000 aan de Staat Suriname.  Uit onderzoek blijkt dat de Staat Suriname in totaal Euro 12.900.000 betaalde voor de onroerende goederen. De zelfde onroerende goederen (met uitzondering van het pand van de belastingen aan de Sommelsdijkstraat) zou Hoefdraad op 20 september 2019 hebben verkocht aan de CBVS voor Euro 60 miljoen.

Aandeel van Hausil prominenter

De politie heeft de hand kunnen leggen op email waaruit blijkt dat Kromosoeto aangeeft om onroerende goederen van de overheid te verkopen aan de CBvS. De constructie van de onroerende goederen van de overheid blijkt een bewuste samenwerking tussen Kromosoeto en Hausil. Elkeen heeft vanuit zijn of haar positie deze handeling tot uitvoering gebracht. Door de politie is een samenwerkingsverband blootgelegd waaruit blijkt dat Kromosoto de panden uitzocht en Hausil vanuit de Centrale Bank de juridische constructie bedacht om de panden over te nemen ter schuldverrekening van de langlopende lening van de Staat. Hierdoor is het aandeel van Hausil ook prominenter geworden. Ook het feit dat zij steeds vooraf op de hoogte was dat middels foefjes aan monetaire financiering werd gedaan. Zij heeft eerder in een onderschepte email kenbaar gemaakt dat zij de monetaire financiering niet zo erg vond.

Nu uit het emailbericht van Kromosoeto blijkt dat de onroerende goederen (met uitzondering van het pand van de belastingdienst aan de Van Sommelsdijckstraat) via Hoefdraad ten verkoop zijn aangeboden aan de CBvS,  blijkt het opzet  van de handelingen van Kromosoeto namelijk onroerende goederen die niet van Staat Suriname zijn en nog minder van de SPSB ten verkoop aan te bieden.

De onroerende goederen zijn door de eigenaar voor Euro 13.350.000 verkocht aan Putter die op het laatste moment door Kromosoeto naar voren werd geschoven. De eigenaar van de panden heeft verklaard dat hij alle voorafgaande onderhandelingen met Kromosoeto heeft gevoerd. Hierbij werd Euro 10.9 miljoen voor de onroerende goederen betaald, terwijl Euro 2.450.000 werd betaald voor een verkavelingsproject aan de Derde Rijweg. Dit verkavelingsproject is gekocht door Kromosoeto in zijn hoedanigheid als bestuurder van het “Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen”. Merkwaardig genoeg heeft Kromosoeto de overeenkomst in persoon getekend en niet  als directeur van de SPSB of als bestuurder van het “Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen”.

De voorlopige conclusie uit het onderzoek is dan ook dat er hier sprake is van een criminele organisatie, die tot doel heeft de Centrale Bank en daarnaast de Staat Suriname ernstig te benadelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: