Onderwijsbonden nog on speaking terms met minister Levens over nieuw schooljaar

Met de Covid-situatie is het een hele uitdaging hoe het nieuw schooljaar vorm te geven. De bestaande problemen, zoals onder andere veel leerlingen in een klas, gebrekkige sanitaire voorzieningen, ontoereikend kapitaal voor onderwijsinhoudelijke aangelegenheden, geringe ervaring met onlineonderwijs en geen particulier busvervoer maken de toestand complexer. Er rest nog een maand om het ‘huiswerk’ te voltooien. De onderwijsbonden en Onderwijsminister Marie Levens zijn nog on speaking terms op welke manier een veilig en vlot schooljaar te garanderen.

Tot dusver heeft Fols twee gesprekken met de minister achter de rug. De Fols-voorzitter, Marcelino Nerkust, zegt aan Dagblad Suriname dat alle mogelijkheden bekeken worden om een goed en veilig schooljaar tot stand te brengen. Zullen de scholen de reguliere lestijden blijven handhaven in het nieuwe schooljaar? “Daarover kan ik nog geen uitspraak doen, de discussies zijn nog gaande.” Critici beweren dat er liever gewerkt wordt met een ochtend- en middagploeg, zodat alle scholieren onderwijs kunnen krijgen, rekening houdend met de Coronaprotocollen. Dat betekent meer werkdruk voor de leraren. De leraren hebben altijd geageerd tegen verruiming van hun werktijden. Dat ze zich daarbij heel eenvoudig gaan neerleggen, is dus niet aannemelijk. “Alle mogelijkheden worden bekeken”, geeft Nerkust tot slot aan.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: