Franse ambassadeur Joly bevestigt bouw nieuwe veerboot Marowijnerivier

Kosten nieuwe boot aanzienlijk minder dan in eerste instantie was begroot


De ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, bevestigt in een reactie tegenover Dagblad Suriname dat er wel degelijk een nieuwe veerboot komt voor de verbinding tussen Albina en St. Laurent du Maroni. Maar gelet op het feit dat de overeenkomst daartoe tussen Suriname en Frankrijk al twee jaar geleden werd getekend, is het de vraag hoe lang het gaat duren voordat een nieuwe veerboot uiteindelijk daadwerkelijk in de vaart gaat. Volgens Joly gaat het rond de aankoop van de nieuwe veerboot om ‘het Europees programma INTERREG (https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir001) dat nog loopt’. ‘De financiering is nu in orde en de aanbesteding om de nieuwe veerboot te bouwen, is geopend.’ Kennelijk is besloten om een geheel nieuwe financiering aan te gaan dan in 2018 was afgesproken.

“De veerboot die nu gebouwd moet worden, is overigens veel goedkoper dan in eerste instantie was begroot. De veerboot kost veel minder. Dit budget is inclusief havenwerkzaamheden aan beide zijden van de Marowijnerivier. De nieuwe veerboot gaat zo’n 1.35 miljoen Euro kosten. Ik weet nog niet wie de boot gaat bouwen”, zegt Joly. Hij laat verder nog voor de duidelijkheid weten dat de oude ‘La Gabrielle’ nog steeds in de vaart is.

Suriname en Frans-Guyana sloten op 3 september 2018 een deal voor de aankoop van een dubbeldeks veerboot. Al sinds 2011 wachten bewoners aan beide zijden van de Marowijnerivier op een nieuwe veerboot. Het nieuwe vaartuig moet de ‘La Gabrielle’ (1976) vervangen, die sinds 1991 de verbinding tussen Albina en St. Laurent du Maroni onderhoudt, maar regelmatig door problemen uitvalt. Het kostenplaatje van de dubbeldeks veerboot was geraamd op 5 miljoen Euro. Partijen wilden 3.75 miljoen Euro zoeken bij het Interregionaal Amazone Samenwerkingsprogramma, terwijl de 2 landen het overige deel van 1.25 miljoen Euro samen zouden opbrengen. Suriname heeft voor zijn deel van 625.000 Euro aangeklopt bij de Caricom om gebruik te maken van gelden via het Cariforum-11e European Development Fund. Nu blijkt dat een nieuwe veerboot zo’n 1.35 miljoen Euro kost, aanzienlijk minder dus dan de 5 miljoen Euro, waarover in 2018 werd gesproken. De wijze van financiering nu verschilt ook met die van 2018.


Bouw brug lijkt van de baan

Overigens wordt sinds 2007 ook met regelmaat gesproken over de bouw van een brug over de Marowijnerivier. Er zou een kostenplaatje aan hangen van ruim 50 miljoen US-dollar. Het ministerie van Openbare Werken heeft echter nimmer voorbereidingen getroffen om de brug over de Marowijnerivier te bouwen. Toenmalige president Desi Bouterse zei in zijn jaarrede van 2011 nog onder andere het volgende. ‘De regering zal in het dienstjaar 2012 feasibility studies van de megaprojecten continueren. In dit kader kunnen wij onder andere noemen de vaste oeververbindingen met Frans-Guyana, de vaste oeververbinding van de Surinamerivier en de diepzeehaven.’ Inmiddels is het  augustus 2020 en van de bouw van een brug over de Marowijnerivier lijkt geen sprake meer te zijn. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: