Directeur van Oliblis NV, Otmar Sibilo, eist intrekking aangifte

De advocaten mr. E. Naarendorp, mr. F. Thijm en mr. R. Tjon-A-Joe eisen namens hun client Otmar Sibilo, dat de tien personen die onlangs aangifte tegen Sibilo hebben gedaan inzake handelingen die geleid zouden hebben tot een grootschalige benadeling van de EBS en/of de Staat, hun aangifte bij de procureur-generaal intrekken.

De tien personen zijn de activisten en politici Sham Binda, Kishan Ramsukul, Antoon Karg, Amanda Sheombar, Marten Atencio, Curtis Hofwijks, Steven Alfaisi, Stephano Biervliet, Angelic del Castillo en Jennifer Wong Swie San.

Volgens de advocaten hebben de indieners met de aangifte zich naar Sibilo toe schuldig gemaakt aan ‘lasterlijke verdachtmaking’ conform artikel 328 van het Wetboek van Strafrecht. Verder zijn enkele van de door de indieners overgelegde documenten, die zouden moeten dienen als bewijsvoering, ‘rechtens ondeugdelijk, zijnde deze immers niets anders dan een aaneenschakeling van lasterlijke aantijgingen c.q. verdachtmakingen, valse veronderstellingen en gefabriceerde verhalen, waarbij de presumptie van onschuld op ergerlijke wijze wordt geschonden’, aldus de drie raadslieden.

De advocaten stellen verder, dat hun cliënt ‘grote schade’ lijdt en dat ook en ‘in het bijzonder zijn eer en goede naam op ergerlijke wijze zijn aangetast en geschonden’. 

Naast Sibilo is overigens ook tegen Andy Rusland, president-commissaris van de NV Energie Bedrijven Suriname, aangifte gedaan. Sibilo en Rusland zouden volgens de aangevers met hun handelingen artikel 13 van de Anti-Corruptiewet hebben overtreden. 

Volgens de advocaten van Sibilo zijn de indieners in gebreke gebleven te stellen welke vermeende handeling ‘de beweerdelijke overtreding van artikel 13 van de Anti-Corruptiewet zou hebben opgeleverd’. Daarenboven heeft dat artikel betrekking op een functionaris in de uitoefening van zijn functie’. ‘Cliënt valt niet onder deze definitie, weshalve het aangehaalde artikel op hem niet van toepassing is’, zo stellen de advocaten van Sibilio in hun brief van 27 augustus aan de indieners van de aangifte.

De EBS zou een gasdeal hebben gesloten met het Amerikaanse bedrijf Global Export Finance LLC in Davie, Florida, van Otmar Sibilo. Met deze deal zou de Staat Suriname financieel fors benadeeld worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: