De slimme lockdown?

Beste lezer, dit is geen wetenschappelijk artikel, maar aangezien ik vanaf 20.00 uur in huis opgesloten zit, wil ik graag het hoe en waarom weten. Ik leg in eenvoudige bewoordingen uit wat ik te weten ben gekomen als basis voor u om verder te gaan onderzoeken en mee te helpen denken het coronaprobleem aan te pakken. Wij moeten niet alles aan anderen alleen overlaten; het gaat om ons (dagelijks)leven!

Zoals virologen, epidemiologen en andere deskundigen op medisch gebied ons uitleggen, loopt de besmetting met Covid-19 (coronavirus disease 2019) ongeveer als volgt:

Iemand hoest of niest, waarbij een druppel vocht uit neus of mond van een besmet persoon in neus, mond of ogen van een onbesmet persoon terechtkomt. Men stelt dat zulks na 150 cm niet meer gebeurt. Ter voorkoming van de besmetting is er een team gevormd door de overheid, die protocollen (gebruiken en regels die aangeven waaraan men zich moet houden om niet besmet te worden) voor ons maakt. Vanzelfsprekend gaat het onderzoek door en bij nieuwe ontdekkingen door wetenschappers worden de protocollen aangepast. Gelukkig gaan wetenschappers op niet medisch gebied zich ook bemoeien met het onderzoek. Want door de protocollen wordt het dagelijks leven ontwricht en gaat de economie snel achteruit. Wij, burgers, moeten ervoor waken dat protocollen niet ontaarden in overbodige bureaucratische regels, die ons leven verzwaren terwijl de besmettingen toenemen en vaak onschuldige mensen gestraft worden.

De tijd van: “Koppen dicht, voorwaarts mars!” is voorbij. Wij moeten dus ook een beetje gaan meedenken.

Uit data-analyse, van vooral Maurice de Hond, blijkt onder andere het volgende:

  1. De grote besmettingen op de wereld hebben plaatsgevonden waar veel mensen bij elkaar waren in koude, droge, gebieden. Vooral als er werd gezongen; in kerken bijvoorbeeld.
  2. In de open lucht en in ruimten die goed geventileerd waren, hebben er geen besmettingen plaatsgevonden; ondanks het feit dat de mensen dichter bij elkaar waren dan 150 cm.
  3. Het virus verzwakt snel in gebieden met hogere temperaturen en met hogere luchtvochtigheid. In ons tropisch land met hoge luchtvochtigheid is besmetting in goed geventileerde ruimten of in de open lucht praktisch uitgesloten.
  4. Als men een kleine hoeveelheid virus binnen heeft, is het afweersysteem van ons lichaam in staat het virus onschadelijk te maken. Dit is de reden dat vaak niet alle huisgenoten in één huis worden besmet. Let wel: Onder normale omstandigheden.
  5. In tropische gebieden zijn er grote besmettingen geweest in niet geventileerde ruimten. Bijvoorbeeld in aircoruimten met gesloten ventilatiesysteem. Bijvoorbeeld op cruiseschepen, bejaardentehuizen en vliegtuigen. Ook binnenshuis met open ramen tijdens langdurige regenbuien.
  6. Besmetting vindt niet, of nauwelijks, plaats door druppels uit de mond. Omdat de druppels in een boog naar beneden vallen en niet in de mond van de anderen terechtkomen. Waarom dan de 150 cm regel?
  7. Ca. 80% van alle besmettingen vinden tegenwoordig plaats in de huiselijke sfeer.

Als u meer wilt weten, google dan even met “de Hond corona”; doet u dit ook op YouTube. U krijgt dan zeer veel info in wat is onderzocht. In het algemeen doen medische wetenschappers niet erg veel moeite om data-analyse te gebruiken. Als medici ligt het niet in hun interessegebied.

Data onderzoekers komen hoofdzakelijk tot de volgende conclusies:

Het grootste aantal besmettingen komt door Aerosolen. Aerosolen zijn colloïdale mengsels van stofdeeltjes en vloeistofdeeltjes in een gas. Aerosolen uit de longen van besmette mensen kunnen virussen bevatten. Aerosolen zijn zo klein dat die door de lucht worden meegenomen. Je kan ze een beetje vergelijken met uitgeademde sigarettenrook. Als je met twee mensen naast elkaar in de open lucht zit te babbelen, krijg je nauwelijks aerosolen in je longen.

Ik ga hier niet verder op in; als u er meer erover wilt weten, kent u inmiddels de weg.

Hieronder stel ik u nu enkele vragen om te controleren of u het fenomeen hebt begrepen of niet.

Vraag 1: Twee mensen zitten gedurende een halve dag te werken op vier meter van elkaar in een afgesloten aircoruimte van 5 bij 5 meter. Ze hebben beide een mondkapje op. Een van hen lijdt aan Covid-19. Wordt de andere aangestoken of niet? Wat denkt u?

Volgens de protocollen van het Covid-team vindt er geen besmetting plaats. Social distance groter dan anderhalve meter en mondkapje is op. Volgens data-analyse wordt de tweede persoon wel besmet. In de gesloten ruimte circuleert koude, droge lucht met actieve aerosolen continue rond. Airco lucht is zeer droog. Een mondkapje vermindert de kans op besmetting, maar geeft geen garantie dat je niet wordt besmet.

Nu vraag 2: In een propvolle bus waarvan zelf de klapstoelen bezet zijn, hebben alle inzittenden een mondkapje op. Alle raampjes zijn helemaal open. Vinden er zich besmettingen plaats?

Volgens het Covid-team wel. Want de mensen zitten op minder dan anderhalve meter van elkaar en de groep is groter dan 5 personen.

Volgens de data-analisten vinden er geen besmettingen plaats in goed geventileerde ruimten, vooral als het warm weer is in een vochtig klimaat als de onze; de aerosolen waaien weg en de mondkapjes zijn extra bescherming. Een bus mag dus volgeladen zijn. Protocol zou dus kunnen zijn dat de ruiten allemaal open moeten zijn en mondkapje op als extra beveiliging.

Vraag 3: In een restaurant waarvan de ramen open zijn en de ventilatoren draaien, zitten mensen op ongeveer een meter van elkaar. Vindt er besmetting plaats als er een besmet persoon tussen zit?

Volgens het Covid-team vindt er wel besmetting plaats vanwege de afstand van een meter.

Volgens de data-analisten vindt er geen besmetting plaats. Restaurants mogen dus gewoon open; zolang er goede ventilatie is.

Vraag 4: Op het onafhankelijkheidsplein is er een grote demonstratie tegen politici, die vals spel proberen te spelen. Er lopen een tiental besmette mensen tussen. Sommige mensen hebben een mondkapje op; de meesten niet. Wat denkt u?

Volgens het Covid-team is het raak. Ze voldoen niet aan de “social distance”.

Volgens de data-analisten en volgens de laatstgehouden massademonstratie tegen discriminatie in Amsterdam wordt niemand besmet; in Amsterdam liep er bewezen één geïnfecteerde tussen. Statistisch bekeken waren er zeker meer; maar niemand is besmet.

Vraag 5: In de goudvelden gaat een goudzoeker na een dag hard werken op bezoek bij een prostitué.

De ruimte heeft geen airco; wel een open raam en een ventilator.

Vindt er besmetting plaats als een van de twee reeds is besmet?

Zolang het bij een intellectueel gesprek blijft zal het volgens de datamensen niet tot besmetting leiden in onze warme, vochtige, goed geventileerde lucht.

Volgens het Covid-team leidt het toch tot besmetting vanwege de geringe afstand.

In het andere geval hangt het van verdere details af of het tot een besmetting zal leiden.

Vraag 6: U hebt nu een goed inzicht in de materie. Probeert u mij antwoord op deze vraag te geven. Het Covid team stelt een avondklok in dat begint om 20.00 uur in de avond. Op welke manier denkt men besmetting te voorkomen?

Het Covid-team vertelt ons niet om welke wetenschappelijke reden men dat doet. Ik, en waarschijnlijk ook u, zie geen enkele reden waarom het team dat doet. Toch niet om te voorkomen dat wat groepjes jongeren zich niet volgens de protocollen gaan vermaken?

Maar hoe zit het dan met de tienduizenden die hun huis ingejaagd zijn en als kippen achter de tv zitten met oma en opa van 70 en 80 erbij? Misschien zelfs met de airco aan? Hebt u weleens gezien hoeveel water een airco uit uw ruimte pompt en de lucht daardoor kurkdroog maakt? Welnu, ongeveer 80% van de besmettingen vinden volgens onderzoek binnenshuis plaats. Weet u nu waar al die besmettingen vandaan komen? Als er één is besmet is binnen korte tijd iedereen thuis besmet en als het vandaag niet gebeurt, dan gebeurt het morgen. Worden er data bijgehouden van de besmette personen? Waar hebben ze het opgelopen? Ook huisgenoten? In de openlucht of in gesloten ruimte enz. enz.

Er is enige weken geleden een total lock down geweest van vele dagen. Zijn er analyses van besmettingen vóór en na dit experiment? Wat zijn de resultaten die nieuwe experimenten nodig maken?

Nu hoor ik dat men vanaf maandag strenger gaat worden; onder andere iedereen vanaf 18.00 uur binnen?

Ook hoor ik dat wij in het weekend thuis moeten blijven. Vertel ons wat u hiermee wilt bereiken.

Geef goede voorlichting en gebruik alle mogelijkheden die de wetenschap ons biedt. En ga niet experimenteren als u niet zeker weet wat u doet. Het gaat om mensenlevens.

Rudi Jadnanansing

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: