Ook wurgcontact getekend met SZF-directeur Kromodihardjo

Maandsalaris verhoogd naar SRD 35.000 en twk van SRD 286.000

Ricky Kromodihardjo, de op non-actief gestelde algemeen directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), is ook één van de personen die gezegend werd door de regering van toenmalige president Desi Bouterse. Uit een wurgcontract, ondertekend door ex-minister Antoine Elias van Volksgezondheid blijkt dat Elias op 7 oktober 2019 aan het bestuur van het SZF kenbaar maakte dat de arbeidsovereenkomst van Kromodihardjo vanaf 15 april 2020 tot en met 15 april 2025 wordt verlengd. Hiernaast is ook het salaris van de SZF-directeur aangepast en wel naar SRD 35.000 per maand en dit dient met een terugwerkende kracht (twk) vanaf 1 juli 2018 betaald te worden. Kromdihardjo verdiende vanaf zijn aanstelling in 2015 een bedrag van ongeveer SRD 22.000 per maand. Met een twk van 22 maanden, maakte Kromodihardjo bij de start van zijn nieuw contract aanspraak op (22 x SRD 13.000) SRD 286.000. Hoewel Kromodihardjo nu thuis is geplaatst en in politieke termen ter beschikking is van de minister van Volksgezondheid, ontvangt hij rustig elke maand zijn salaris. Het is ook niet uitgesloten dat bij eventuele vroege beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, de SZF-directeur een golden handshake zal krijgen.

Niet transparant beleid

Naast Kromodihardjo zijn ook medisch directeur Humphrey Hasrat en SZF-medisch inspecteur Rudrakanth Oemraw op non-actief gesteld. Gesteld werd dat er sprake is van een niet transparant beleid, gevoerd onder leiding van  Kromodihardjo, wat zich ook vertaalt in een onoverzichtelijke situatie in  geldstromen. Om dit alles in rust te onderzoeken, was het nodig om de stappen te ondernemen tegen de leiding. Kromodihardjo nam het roer in 2015 over bij het SZF, nadat Stephen Comvalius eerst door de raad van toezicht van het SZF op non-actief was gesteld en kort hierna ook uit zijn functie werd ontheven. Hij verruilde toen zijn DNA-lidmaatschap hiervoor. Kromodihardjo werd in december 2010 door de KTPI voorgedragen als kandidaat-minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Hij zou Martinus Sastroredjo opvolgen, die was ontslagen door toenmalige president Desi Bouterse. Na commotie over een vonnis besloot Kromodihardjo zich terug te trekken als kandidaat-minister. Hij is later lid geworden van de NDP.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: