‘Waarom Arbeidsinspectie niet eerder is geïnformeerd, wordt verder onderzocht’

‘De Arbeidsinspectie was van tevoren niet op de hoogte van de opslag van ammoniumnitraat van het Amerikaanse goudmijnbedrijf Newmont in een loods, gehuurd door Haukes NV te Flora in Paramaribo.’ Dat zegt Rowan Noredjo, inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, tegenover Dagblad Suriname.

Noredjo: ‘Die informatie hebben wij van het sociale media platform Facebook vernomen, waarna wij terstond contact hebben gemaakt met Newmont NV en van dat punt uit verdere afspraken gemaakt voor de controle door de Arbeidsinspectie.’ Noredjo stelt dat bij onderzoek wel ‘is gebleken dat andere autoriteiten, los van de Arbeidsinspectie, kennis droegen van de opslagplek. Waarom de Arbeidsinspectie, welke belast is met het toezicht op de naleving van de Arbeidswet, niet eerder gemeld is, wordt verder onderzocht.’ Een groep buurtbewoners eist dat het ammoniumnitraat – het zou gaan om 2.500 kilo – wordt verwijderd en verplaatst naar een locatie buiten de stad. Zij nemen geen genoegen met de uitkomst van een inspectie door de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie stelt dat de stof op een juiste wijze is opgeslagen en dat er geen risico’s zijn voor de werknemers. Ook wijst de inspectie onder andere op de aanwezigheid van brandblussers. Maar, de omwonenden vragen zich af of werknemers wel bereid zijn om naar binnen te rennen om een beginnende brand te blussen. Immers, iedereen heeft de beelden gezien van 4 augustus in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet, waar 2.700 ton ammoniumnitraat in een loods ontplofte met desastreuze gevolgen: zo’n 180 doden, duizenden gewonden en nog een onbekend aantal vermisten en een stad in puin.

Suriname kent geen specifieke wetgeving voor de opslag van gevaarlijke stoffen. ‘Expliciet wordt in de Veiligheidswet 1947 niet gesproken over opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen’, zegt Noredjo. ‘Er zijn wel voorwaarden waaraan de eigenaar c.q. werkgever moet voldoen om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te waarborgen.’ Noredjo stelt verder dat de Arbeidsinspectie gebruik heeft gemaakt van de Wet Arbeidsinspectie. Daarnaast hanteerde de inspectie de Veiligheidswet 1947, waarin onder andere de bevoegdheid is vastgelegd om alle onderzoeken in te stellen door middel van controles en enquêtes.

De woorden van Noredjo zullen de buurtbewoners te Flora zeer abstract in de oren klinken. Zij weten en zien wat er onder andere in Libanon is gebeurd met een opslaglocatie van ammoniumnitraat. Al worden door een Arbeidsinspectie nog zoveel wetten en regels op een correcte wijze gehanteerd en uitgevoerd bij de inspectie van het opgeslagen ammoniumnitraat, de angst, de vrees voor een ramp verdwijnt daarmee niet uit het gezichtsveld van de bewoners van Flora en elders. Alleen al daarom zouden de autoriteiten gisteren al hebben moeten beslissen om de gevaarlijke stof te verplaatsen naar een locatie ver buiten bebouwd gebied, bijvoorbeeld bij de Merian-goudmijn van Newmont.

Daarover zet Noredjo dat ‘de Arbeidsinspectie niet het recht heeft om uitspraken te doen met betrekking tot het wel of niet verwijderen danwel het verplaatsen van de lading ammoniumnitraat naar een andere locatie.

Indien bij de inspectie de werkzaamheden conform de geldende Arbeidswet geschieden en alle veiligheidsmaatregelen om een ongeval of beroepsziekten te voorkomen, zijn getroffen, dan voldoet zo’n werkgever aan de vereisten en hoeft te Arbeidsinspectie niet over te gaan tot sancties.’ Ondertussen wonen de buurtbewoners dichtbij een tikkende tijdbom, die onder andere door menselijk falen tot ontploffing zou kunnen komen. De gevolgen zullen rampzalig zijn en niet te overzien.

error: Kopiëren mag niet!