Medische studenten ontvangen per maand Euro 750

In documenten waarop Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen, blijkt dat Surinaamse studenten die de medische studie volgen per maand Euro 750 ontvangen van Stichting ‘s Lands Hospitaal. Uit de overeenkomst blijkt het volgende. “Ten behoeve van de student in opleiding zullen gedurende de periode van deze overeenkomst de volgende financiële en of andere voorzieningen door de stichting getroffen worden: a) De student ontvangt vanaf mei 2019 een maandelijkse tegemoetkoming van Euro 750 (zevenhonderdvijftig Euro) tijdens de duur van de opleiding van de stichting: b) Het collegegeld is respectievelijk in het eerste en het tweede jaar $ 8.500, het derde en vierde jaar $8.000 en het vijfde en zesde jaar $11.000. Na het succesvol afronden van de opleiding, dient de student zich aan te melden bij zowel de stichting als bij de directeur van het ministerie van Volksgezondheid.” In de overeenkomst is niet aangegeven wanneer en of de bedragen terugbetaald dienen te worden.

Onlangs was er ruis in de samenleving ontstaan dat Cubaanse studenten teruggeroepen zijn. De CDS meldde toen dat alle bursalen die via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Cuba studeren in het formeel studiebeurzenprogramma Cuba-Suriname, door zullen studeren.  Ze zijn niet teruggeroepen door het ministerie van Onderwijs. Ook het ministerie van Volksgezondheid heeft geen studenten teruggeroepen

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: