Hydroloog Naipal: ‘Stijging van de zeespiegel houdt aan en vindt continue plaats’

De inmiddels 60-jarige hydroloog, Sieuwnath Naipal, sinds 1998 verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, toont zich in gesprek met Dagblad Suriname niet optimistisch over de effecten van de zeespiegelstijging aan de Surinaamse kust. En maatregelen om die stijging tegen te gaan, zijn en worden nauwelijks door de autoriteiten genomen. Naipal: ‘Als land hebben we het VN Klimaatverdrag in 1997 getekend. We zitten in 2020. Drieëntwintig jaren zijn voorbij gegaan. Een hele generatie dus. Hoeveel maatregelen zijn in dit kader effectief genomen en uitgevoerd, die echt te maken hebben met klimaatverandering? In deze afgelopen jaren, anderzijds, is de zeespiegel verder gestegen. Merk op, dat in Suriname zeespiegelstijging nog niet wordt gemeten. Cijfers die aangehaald worden, komen van andere instituten.’

‘Uit mijn eigen observaties zie ik dat de stijging van de zeespiegel aanhoudt en continu plaatsvindt. Van tijd tot tijd hebben we overstromingen, damdoorbraken, waarvan we zien dat de intensiteiten aan het toenemen zijn.  Wat doen de opeenvolgende regeringen? Misschien zijn het bij de  opeenvolgende regeringen bij intenties gebleven, maar de tijd wacht niet en evenmin de factoren die de stijging van de zeespiegel verder opstuwen, waaronder smelten van landijs en de steeds hoger wordende zeetemperatuur.  De laatste jaren is de zeespiegel versneld aan het stijgen en als het zo doorgaat, zal tegen het einde van deze eeuw, en dat is binnen 80 jaar – dus binnen een mensenleven -, de zeespiegel met een meter gestegen zijn. Denk eens aan wat de impact van een meter op onze kustvlakte zal zijn, die al zo laaggelegen is.’ 

Naipal benadrukt dat de kustvlakte voor Suriname erg belangrijk is. ‘Elke genomen maatregel zal goed doordacht moeten zijn, omdat elke genomen maatregel ook gepaard gaat met eigen gevolgen, die weer van invloed zijn op andere sectoren. Het is dus geen gemakkelijke taak en misschien wordt die daarom ook niet genomen en misschien vooruitgeschoven.’

Mangrovepoject verloopt succesvol 

Over zijn bekende mangroveproject zegt Naipal dat het succesvol is. ‘Ik heb op verschillende plaatsen mangrove helpen planten, onder andere te Weg naar Zee. Deze week worden weer enkele honderden mangroveplantjes geplant te Weg naar Zee.’ Mangroven beschermen kusten tegen stormvloeden tijdens stormen en tegen golfslag en overstromingen. Ze houden met hun uitgebreide wortelnetwerk sedimenten vast, die afkomstig zijn van zowel de kust- als rivieroevers. Dit helpt de kustlijn te stabiliseren en erosie door golven en stormen te voorkomen.

De bewustwording rond het nut van de aanplant van mangrove aan de kust komt volgens Naipal langzaam op gang. ‘Het is een lange weg. Overigens, bewustwording is niet wanneer je het gehoord hebt, gelezen of meegedaan hebt aan een workshop of conferentie, maar zeker wanneer je ernaar handelt en acties onderneemt. Bewustwording moet breed groeien en goed wortelschieten. Behouden, beschermen en uitbreiden van mangrove ecosystemen moet de slogan zijn.’


‘Ik werk vandaag de dag aan rehabilitatie van het mangrove ecosysteem, omdat het de veiligheid, voedsel, in een zekere zin ook de gezondheid heel veel perspectieven biedt. Verlies hiervan zal ons heel veel stappen achteruit brengen. Er moet een heel helder en duidelijk beleid komen en er zal dus heel snel en voortvarend hieraan gewerkt moeten worden.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: