Aan: de President van de Republiek Suriname Z.E. de heer Chandrikapersad Santhoki Onafhankelijkheidsplein Paramaribo

Paramaribo, 25 augustus 2020

Zijne Excellentie,

Middels deze vraag ik, voorzitter van de Stichting Bedevaartsoord Weg naar Zee, uw aandacht voor het volgende:

Tijdens de consutatie ronde met diverse maatschappelijke organisaties of personen voor het vormen van de rgering, heb ik ook voor een onderhoud gevraagd. Helaas ben ik niet uitgenodigd om aangehoord te worden. Met mijn boerenverstand zou ik onder meer de volgende punten met u en uw adviseurs bespreken:

1.De maatschappij die bezig is met de olie boringen langs de kust van Suriname, hun te vragen of zij niet bereid zijn om blok 58 over te kopen. Met de inkomsten kunnen alle leningen direkt afgelost worden en men hoeft de hoge rente niet te betalen.

Bijv. In 7 jaren tijd voordat de maatschappij over zal gaan om olie te exploÏteren in blok 58 zal alleen voor die 2 leningen van Oppenheimer de rente besparing over 7 jaren (7 x USD 67.500.000,- =USD 472.500.000,-)zijn.

Heer President de wereld gaat over tot groene energie, dus er zal een tijd komen dat de vraag naar olie zal afnemen. Ik denk niet dat ik hierop in details hoef in te gaan.

2.En als u verwacht dat er deviezen verdiend kunnen worden met agrarische producten dan gaat dat heel lang duren. Voor contuiniteit van groente moet men overgaan tot kassenteelt. Vanwege de weersomstandigheden kan er niet op contuiniteit gerekend worden zonder kassenteelt. Wil men bijvoorbeeld sappen maken om te exporteren dan gaat dat zeker tussen vijf en tien jaren duren door: terreinen in cultuur te brengen, plantjes produceren, fabrieken bouwen etc.

De vraag die hierbij nog gesteld kan worden, zijn er nog openstaande percelen in Suriname. Want politieke vrienden en loyalisten hebben bijna heel Suriname toegeëigend. Dan komt er de bureaucratie nog bijkijken. Het productie gebied Weg naar Zee (de groente schuur van Suriname) spoelt ook weg door de rukkende zee. In 25 jaren tijd zijn zeker tienduizenden hectare vruchtbare landbouwgronden weggespoeld en een groot gedeelte is verzilt geraakt.

3.Een voorstel van mij wat ik zou bespreken is voor het aanleggen van de zeedijk. Al 25 jaren zijn de ingenieurs en de ministers van het ministerie van Openbare Werken bezig om het land te behoeden middels palen, maar het heeft niet mogen baten. Ik heb wel bewezen dat ik met mijn boerenverstand het bedevaartsoord Weg naar Zee in stand heb gehouden. De eerste tempel van het oord staat ± 700 m in de Atlantische Oceaan.

Heer President wilt u ooit een dijk laten bouwen voor de bescherming van het Weg naar Zee gebied is er hiervoor geen enkele buitenlandse bedrijven en consultants nodig.

Ik heb de gemeenschap bewezen dat ik het bedevaartsoord heb behouden en doordat het oord er is, is ook het Oedaraising Vermaweg beschermt, dus het is een besparing voor de overheid.

4.Voor wat betreft volkswoning kan ik een tweekamerswoning voor wel 15000 USD laten bouwen. Toen ik via de media vernam dat de overheid woningen bouwt voor 35.000 USD en 50.000 USD ging ik mijn wenkbrauwen fronsen.

De overheid geeft materialen en ambtenaren die hun duim zitten te draaien en er niet eens  lokatie’s zijn om hun op te vangen, dus ik zal werk voor ze hebben. Ik heb nog vele ideeen, maar dat wil ik persoonlijk met u en uw ministers of beleidsadviseurs van gedachten wisselen.

5.Degene die duizenden hectare land hebben gehad om ermee te speculeren, laat ze onroerendgoed belasting betalen en als zij de belasting niet zouden kunnen betalen, komt het perceel automatisch weer in de boezem van de staat. Deze percelen kunnen aan anderen worden toegewezen die in staat zijn om agrarische projecten te ontwikkelen. Het kan ook aan surinamers worden toegewezen die al jaren op zoek zijn naar een stukje perceel om een huis op te zetten.

Wat Covid-19 betreft vraag ik u om de tegen medische specialisten te zeggen dat de bevolking thuis moet blijven, niet aldoor binnenshuis maar op het erf en in de zon. En ook om de natuur aan te bidden om ons te beschermen tegen het virus.

Met vriendelijke groeten.

Hoogachtend, Dhr. Ramon Bajnath (Geestelijke leider en groentenboer) Tel.no. 8828530

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: