Zes alleenstaande vrouwen dreigen uit hun woningen aan de Satishweg te worden gezet

De woningen van zes alleenstaande vrouwen aan de Satishweg, te Welgedacht C, worden op woensdag 26 augustus geveild. De vrouwen zijn radeloos en dreigen binnenkort op straat te zullen belanden. Het gaat om een project van een verkavelaar Satish, die volgens de vrouwen een slechte reputatie heeft opgebouwd. De vrouwen hebben geen goed woord over voor het handelen van de ondernemer. Ze zijn ook ontevreden over de autoriteiten en de rechterlijke macht, na al zo’n zes jaar strijd geleverd te hebben tegen de man. ‘Ik heb verschillende instanties afgelopen, maar krijg nergens gehoor. We hebben al zes jaren problemen met die man. Hij moet voor ons royeren en overdragen, maar vertikt het. Nu gaat de VCB veilen en raken we onze huizen kwijt en niemand die hem wat kan doen’, zegt een verbolgen en teleurgestelde bewoonster Chantal.

‘Vier van ons hebben een vonnis gehad, maar het lijkt alsof het niet van kracht is. We betalen ons blauw aan advocaten. Ik heb zes jaren geleden binnen drie dagen het bedrag van € 65.000 betaald aan de projecteigenaar voor mijn woning. Ik heb ook al zoveel aan advocaten betaald. En nog steeds komt niets uit de bus. We horen niets van niemand.’ De raadsman van de ondernemer, mr. Shiraz Boedhoe, zegt in een reactie dat de bewoonsters zich niet hebben gehouden aan gemaakte betalingsafspraken en dat de projecteigenaar daarom de koopovereenkomsten heeft ontbonden. ‘Betalingstermijnen zijn overschreden.’ 

Dit jaar is vonnis gewezen, waarin de ondernemer is veroordeeld om ‘conform de koopovereenkomst de juridische overdracht te bewerkstelligen. Het perceel moet op naam van eiseres worden overgedragen.’ Indien de ondernemer niet voldoet aan de uitspraak, dan moet hij iedere dag aan eiseres een bedrag van SRD 20.000 aan dwangsom betalen tot een maximum van SRD 2.000.000. Hij is in hoger beroep gegaan in deze zaak, dus de werking van de vonnissen is opgeschort. Hij zou overigens nooit op een zitting zijn verschenen, omdat hij zich door zijn advocaat laat vertegenwoordigen. Maar, tot de dag van vandaag gebeurt niets, er wordt geen cent betaald, aldus de klaagster.

Volgens de klagende bewoonster gaat de ondernemer gewoon door met zijn praktijken. Hij licht nu volgens haar, zonder dat te staven, ook mensen op te Creola, op een project van hem, beweert zij. Het Creola-project echter betreft grondhuur en zo wordt het ook geadverteerd. De kopers storten de koopprijs bij de notaris en alles gebeurt via de officiële kanalen. Dat de woningen nu naar de veiling gaan, lijkt een directe consequentie van een beslaglegging door drie personen een paar jaar geleden op het project van de ondernemer. Door die actie kan de ondernemer feitelijk niets meer verkopen, heeft geen inkomsten en kan niet bij zijn geld. Daardoor kan hij ook hetgeen hij de VCB verschuldigd is, niet voldoen en stapt de bank nu, voor een tweede keer, naar het middel van veiling. Het beslag wordt niet opgeheven en dus kan de projecteigenaar de hypotheek niet aflossen en wordt er geen royement verleend en overdracht van woningen op naam van de kopers.

Voor de zes vrouwen rest nu afwachten en hopen dat de veiling wordt afgeblazen. Maar, ze lijken slachtoffer te worden van hun eigen handelen richting de projecteigenaar. Voor zover bekend hebben de bewoonsters via hun advocaat geen verzoek ingediend om opschorting van de veiling.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: