Romeo Simons: “Waarheid en onwaarheid lopen door elkaar heen”

Abrupte opmerkingen, al dan niet door een leek geopenbaard, zijn in menig geval een ‘mind opener’. Zij doen plotsklaps de stukjes van de puzzel, de hersenbreker waarvoor wij staan, in elkaar passen. De meningen van de gewone man en vrouw over de toestand waarin Suriname verkeert en hoe uit de NDP-strop te komen, zijn niet van de lucht. Daartegenover staan de gedachten van politici, wetenschappers en deskundigen.

Podiumtaal

Dagblad Suriname peilde de meningen en werd een keuze gemaakt uit de reacties. “Geleerde mensen en politici proberen ons een rad voor de ogen te draaien. De voorstellingen die deze categorieën het volk aanreiken als uitgangspunten, berusten niet op werkelijkheid. Er wordt podiumtaal gesproken. Daarbij lopen waarheid en onwaarheid door elkaar heen. Het lijkt alsof er nog steeds verkiezingscampagne-, propaganda wordt gevoerd”, aldus woorden uitsproken door oud-vakbondsleider Romeo Simons.

Politici komen er bekaaid vanaf

“Politici zijn de slechts geïnformeerde massa. Bij menig politicus ontbreekt voldoende kennis en ervaring. Zij zijn niet goed in staat om in de huid van het volk te kruipen. Het gebrek van het zich niet kunnen verplaatsen in een ander wordt opgevangen met ratio en manipulaties.”

De NDP met de billen bloot

“Ik word dagelijks omringd door mensen en andere media, die continu problemen, toestanden, tegenstrijdige meningen en opvattingen spuien. De media staan bol van gezegden en verwensingen. Van alle kanten wordt verbeten aangedrongen op onderzoek naar malafide NDP-praktijken. Geëist wordt dat de naakte waarheid aan het licht wordt gebracht. De NDP moet met de billen bloot.”

Kalmte en rust nodig

“Hoe ik mij ook draai of keer, overal kom ik onheilspellende berichten tegen. Door al de berichten over problemen waarmee Suriname worstelt, raakt mijn hoofd alleen maar voller. Bij de behandeling die Suriname moet ondergaan, is er kalmte en rust nodig”, tot zover oud-vakbondsman Simons.

De vinger op de zere plek

Meerdere personen, onder wie politicus/activist Curtis Hofwijks, zijn radicaal anti-NDP. Het komt erop neer: “Met kanker moet er niet gegrapt worden. Het moet met haar en wortel worden uitgeroeid om verspreiding te voorkomen. De vinger moet direct op de zere plek gelegd worden. Bepaalde handeling zijn niet wenselijk. Wat krom is moet recht getrokken worden. Verkeerde zaken uit ons verleden moeten gecorrigeerd worden. Dubbele functies bijvoorbeeld zijn puisten die Suriname uitmergelen.”

Doodzwijgen

Hofwijks: “Ik ben ermee eens dat wij de regering de ruimte moeten geven om zich waar te maken. Wij dragen bij, delen ideeën, maar blijven kritisch. De huidige machthebbers moeten niet proberen om ons dood te zwijgen door te stellen dat het te vroeg is om uit te komen, bar’ bari te maken. Dat wij moeten wachten met actievoeren en protesteren.”

Democratische kakofonie

Aangegeven wordt dat de berichtgeving via sociale media verwarrend werkt. Duizenden stemmen laten zich tegelijkertijd impulsief horen. De veelheid van informatie is aanhoudend verschillend, divers en groot. Het schept verwarring.  De politicus Hofwijks ziet deze overvloed aan informatie als bevorderlijk voor de democratie.

Liever te veel dan te weinig geïnformeerd

“Ik zie er voordelen in. Je kan beter te veel dan te weinig geïnformeerd worden. Er is bij het aantreden van de nieuwe regering hoop gerezen bij de bevolking, die tijdens het regiem van Bouterse haar mond niet goed durfde opendoen, vanwege de rancuneuze geaardheid van de machthebber, die ervan uitging dat het doel de middelen heiligt. Mensen voelen zich nu vrijer om zich te uiten en hun hart te luchten.”

Kritische opstelling

“De burgerij doet er goed aan om zich kritisch te blijven opstellen, ongeacht welke regering aanzit. De regering mag wat mij betreft meer en harder actievoeren. Als het aan mij lag, zou Hoefdraad het land niet kunnen ontvluchten. Hij zou geschaduwd moeten zijn geworden. De verdachtmaking, ‘yu tap yu ai fu mek’ a man kan long gwe’, wordt gezegd. Een andere aantijging die wordt gehoord is: het kan ook een ander Leonsberg Akkoord zijn. Zulke gevoelens willen wij niet opwekken bij de bevolking.”

Effectief communiceren

Activist Soenderpersad Hanoeman: “Er wordt door Jan, Piet en alleman van alle kanten fel kritiek geleverd op partijen, organisaties, instituten en personen. Er is een rommelig geheel van vele klanken door elkaar aan het ontstaan, waardoor de waarde van effectief communiceren verloren gaat. Vrijheid van meningsuiting is onlosmakelijk verbonden aan de democratie, maar de ontstane verbitterde kakofonie zorgt voor verwarring.”

Vermomming

“Er schuilen adders onder het gras. De NDP die 10 jaar tekeer is gegaan en het land heeft vernietigd, moet haar mond houden. Wij zij 5 keren armer geworden. Opportunisten, politieke gelukszoekers, moeten zich nu niet vermommen als kritische burgers. Zij zouden er beter aan doen zich stil te houden, zich in algemeen belang te bekeren tot rechtschapenheid.  Als deze eerste stap is gezet, kan de resocialisatie verder worden voortgezet met goede werken gedurende de moeilijke overgangsperiode, waarin Suriname verkeert.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: