“Momenteel worden alleen personen geopereerd die niet naar huis kunnen”

De voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), Pieter Voigt, ziet in de praktijk dat er heel veel aandacht is voor Covid 19, wat ook te merken is aan het toenemend aantal opgenomen personen. Voigt, die tevens hartchirurg is, noemt ook de toenames van de personen in quarantaine en isolatie, maar ook de stijgende aantallen op de Intensive Care afdelingen. “Op dit moment zijn 11 van de 15 Intensive Care bedden in het Academisch Ziekenhuis beschikbaar voor personen die besmet zijn met het Coronavirus.” Die ruimte is gecreëerd om Covid 19 patiënten te kunnen accommoderen. Naast deze ruimte is er een andere ruimte beschikbaar voor de niet Covid-gevallen, de non Covid-gevallen. De arts stelt vast dat in de praktijk er inderdaad in algemene zin minder ruimte is om de niet Covid-gevallen te behandelen.

Verschil met Nederland

Het verschil met Nederland is dat Suriname heeft geleerd om gevallen, die niet behoren tot Covid 19, volledig te stoppen. “Nederland heeft ons gealarmeerd om niet net als bij hun de zorg voor de niet Covid-gevallen te stoppen. Maak die fout niet om je non Covid zorg volledig te stoppen, was het advies vanuit Nederland”, vertelt de arts. Voigt geeft aan dat Suriname de zorg voor andere ziektebeelden niet zal stoppen.

Nieuwe situatie

“Echter dreigt een nieuwe situatie”, vertelt de hartchirurg. “Hoewel wij de niet Covid-gevallen niet volledig stoppen, kunnen nu minder personen tegelijk naar de poli komen. Hierdoor krijg je nu minder personen in het ziekenhuis.”

Keuzes maken

Vanuit zijn professie als chirurg zegt Voigt dat sommige patiënten niet kunnen wachten op een behandeling. “Die patiënten behandelen we normaal door. Want we moeten keuzes maken en moeten we er dan voor kiezen dat de persoon komt te overlijden? Of moeten we de patiënt behandelen met het risico dat een Covid-besmetting optreedt?” Met deze vragen laat Voigt zien dat de keuzes die gemaakt moeten worden niet eenvoudig zijn. Maar daar blijft het niet bij.

Toename echtelijke ruzies

De arts wijst ook op de toename van echtelijke ruzies. Steeds meer steek- en zelfs schotverwondingen maakt Voigt mee. “Alleen al in de afgelopen 4 maanden heb ik 7 mensen moeten opereren, die in het hart of de longen waren gestoken met een mes.” De arts geeft aan dat hij dit soort aantallen voorheen in 2 jaren meemaakte. Dat dit aantal nu in slechts 4 maanden wordt genoteerd, is op zijn zachtst gezegd alarmerend.

Blijven communiceren

Ook andere acute gevallen blijven voorbijkomen. “We moeten in Suriname ervoor zorgen dat de patiënt kan blijven communiceren met de huisarts en gezien kan worden voor controle.” Hierdoor kan de arts inschatten wanneer doorverwijzing naar het ziekenhuis nodig is. “We moeten niet wachten tot Covid voorbij is, want voorlopig gaat Covid 19 niet weg”, stelt Voigt. “We moeten voor onze ziekste patiënten blijven zorgen.” Voor de arts is informatieverstrekking om niet besmet te raken met het Coronavirus noodzakelijk, maar daarnaast moet de patiënt, die lijdt aan een andere aandoening, niet uit het oog worden verloren.

Alleen als je niet naar huis kan
Als hartchirurg zegt Voigt dat men het aantal personen dat werd behandeld naar beneden heeft moeten bijstellen. Momenteel worden alleen personen behandeld die niet naar huis kunnen. “De patiënten die naar de mening van de cardioloog niet acuut zijn, roepen we voorlopig niet op voor een operatie.” De arts geeft aan dat daarmee geprobeerd wordt om de zorg op dit moment te beperken tot de mensen die dat echt absoluut nodig hebben en niet kunnen wachten.

Onduidelijk

Voigt is zich ervan bewust dat deze situatie niet normaal is en ziet graag dat patiënten in deze periode door artsen via videocalls gebeld kunnen worden, zodat de consulten door kunnen gaan. “Alleen zijn deze zaken op het moment niet geregeld. Ook is niet duidelijk of dit kan of mag van de verzekeraar en of deze zaken vergoed worden.” Voigt verwijst naar het buitenland, waar het videobellen voor consult is ingeburgerd. “Daar moeten wij ook steeds meer gebruik van maken.”


Oplossing
Voor huisartsen, specialisten, verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid ziet Voigt een mooie gelegenheid om samen te werken aan een oplossing voor het nieuwe normaal, waar de hele wereld nu, tegen wil en dank,  onderdeel van is.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: