Schot in relatie met Nederland

De Buza-minister van Suriname is na meer dan 10 jaar weer in Nederland voor het voeren van diplomatiek overleg en overleg over de ontwikkelingssamenwerking. Nederland is het land met een heel grote diaspora. De diaspora heeft vanuit Suriname flink bemoeid in zowel de wisseling van de wacht in Suriname als het consolideren van de politieke macht van de NDP in Suriname. Er is aanbevolen om een diasporaministerie of – directoraat in het leven te roepen en wij zijn daar een voorstander van. Terecht is in de media de opmerking gemaakt dat opgepast moet worden met diaspora met minder goede bedoelingen, want er zijn genoeg profiteurs onder de diaspora. Onder onze voormalige landgenoten zijn er ook enkele die flink smullen van heibel in de Surinaamse tent. Men stookt het vuur graag aan en men smult dan ervan vanuit een veilige afstand onder het genot van een werkloosheidsuitkering. Door de Surinaamse Buza-minister zijn in Suriname gesprekken gevoerd met de diasporavertegenwoordigers en het blijkt dat de Nederlanders niet al te happig zijn om een diasporaministerie of –directoraat op te laten zetten of daarin te participeren. We hebben eerder aangegeven dat het niet eenvoudig is uit te gaan van diasporakapitaal, want we weten niet of dat wel bestaat. Ook zouden we niet eenvoudig moeten uitgaan van investeringen hier te landen door de diasporagemeenschap. De investeerders zouden wij eerder kunnen vinden in de echte witte businessgemeenschap. Het zakendoen zou relatief gemakkelijk kunnen gaan door het goede personenverkeer en de gemeenschappelijke taal. De wetgeving in Suriname is ook gemakkelijk herkenbaar door de Nederlandse ondernemers. Hoe nu de politieke en diplomatieke betrekkingen genormaliseerd en verstevigd zullen worden, is het gemakkelijk voor de Nederlandse onderdanen om hier zaken te komen doen. Het zakendoen met de EU moet ook tegelijkertijd gemakkelijker worden. Het heeft enorm veel voordelen om de relaties met Nederland niet alleen te normaliseren maar ook te verstevigen. De voordelen zijn geschetst in het gezamenlijk persmoment dat de Surinaamse Buza-minister en zijn Nederlandse counterpart hadden. Belangrijk is het resultaat dat de verzending van de valutazendingen van en naar Suriname zal worden genormaliseerd. Daardoor moet enigszins de dollar schaarste in Suriname afnemen. Een klein geschenk dat nu welkom is maar geen onderdeel is van de structurele oplossingen in de samenwerking met Nederland is de schenking van ca SRD 25 miljoen (aan medische goederen en diensten) in verband met de Covid-situatie. Structureler van aard zijn de investeringen die gepleegd kunnen worden in Suriname, onder andere breed in de agrarische sector. De ministeries van handel en industrie, LVV, natuurlijke hulpbronnen en toerisme moeten agressief de sectoren die onder hun vallen stimuleren en voorbereiden zodat de investeringen plaatsvinden en er bedrijven hier in Suriname kunnen worden opgezet. Een gebied waarop nu ook moet worden samengewerkt is sport. De SVB moet profiteren van de verbeterde relatie en ervoor zorgen dat de nationale selectie kan worden versterkt zodat we van Canada kunnen winnen. Wij geloven erin, het is mogelijk. Overigens was het recent een hele gewaarwording om die minister Blok van Nederland te zien staan naast zijn Surinaamse collega. Het is deze zelfde minister die vindt dat de Surinaamse staat was mislukt omdat een multi-etnische samenleving in harmonie opbouwen nergens was gelukt dus ook niet in Suriname. Sinds zijn uitspraak is de minister een paar keer gemept met feiten die het tegendeel bewezen, waaronder we slechts noemen de veroordeling van een zittende president door de rechterlijke macht en een zeer soepel verlopen machtsovergang. 

De Surinaamse regering en met name de Surinaamse regering heeft een heel goede respons gehad van het buitenland en grote mogendheden die een rol van betekenis kunnen spelen in de ontwikkeling van Suriname en het normaliseren van de situatie in het land. De ontwikkeling van Suriname blijft een aangelegenheid die primair aan ons is gelegen, het is en blijft onze verantwoordelijkheid. Wanneer wij weten wat wij kunnen en wat niet, kunnen wij zeker, gelet op onze kleinschalige bevolking, hulp van grotere landen, bevriende naties en landen die op ons lijken, gebruiken. De ontwikkelingssamenwerking met Nederland, Frankrijk, Brazilië, België, de EU en de USA zijn heel erge belangrijk. Wij kunnen een hele hoop capaciteitsversterking en technische assistentie gebruiken. Wij waren in de afgelopen 10 jaar niet in staat om technische samenwerkingen aan te gaan met een land in de wereld die sociaaleconomisch in alle top 10’s van de wereld zit en dat land is Nederland. Ambtenaren hebben vlak na de wisseling van de wacht in 2010, in hun onschuld en naïviteit, geprobeerd om met hun counterparts in Nederland samenwerkingsverbanden aan te gaan, maar het lukte niet. Technische samenwerking met Nederland heeft een paar pluspunten die in samenwerking met andere landen niet te vinden is. Ten eerste is er het gemak van de Nederlandse taal, daarnaast het kunnen betrekken in de samenwerking de mensen die uit onze gelederen komen (de diasporamensen) die beter dan wie dan ook buiten op de hoogte zijn van de situatie in ons land. Ten derde is Suriname in de basis ingericht door de Nederlandse staat en waren wij daar tot 1975 onderdeel van. Er is dus veel herkenning en gemeenschappelijkheid tussen de twee landen. Ten derde: deze twee landen hebben na de onafhankelijkheid een lange geschiedenis van samenwerken, met uitzondering van de periodes toen de elementen uit de militaire dictatuur aan het stuur waren. Wij als Suriname moeten wel heel erg alert zien en niet ervan uitgaan dat de Europeanen in de uitvoering zullen gaan zitten; ze helpen oplossingen formuleren en aandragen en trainen kader, maar ons huiswerk variërende van wet- en regelgeving tot projecten, programma’s en investeringen moeten wij zelf maken. Wanneer de deskundigen hun adviezen en trainingen hebben verzorgd dan pas begint het werk en dat werk moeten wij leren om af te maken en niet te laten voor komende regeringen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: