Onderzoeksrapport toonde ondubbelzinnige benadeling van Telesur door Dirk Currie

De naam van ex-Telesur directeur Dirk Currie blijft gonzen als de nieuwe directeur van het Staatsziekenfonds (SZF). Nadat SZF-directeur Rick Kromodihardjo thuis werd geparkeerd, is de functie van directeur SZF vacant, waarbij integriteit vooral een belangrijke rol speelt. Niet vergeten moet worden dat na het aantreden van de rvc van Telesur in oktober 2015 er ontdekt werd dat Currie zich op structurele wijze had bezondigd aan administratieve onvolkomenheden. De waarnemend manager Corporate Audit kreeg de opdracht om enkele cases te onderzoeken, waaronder belkaarten die in de Amerika werden gedrukt, de aankoop van zend-/transmissieapparatuur vanuit Curaçao en onrechtmatige installaties van 2 generatoren van Telesur bij privéwoningen van mede-directielid K. Muringen.

Het viel bij onderzoek steeds op dat er slechts met 1 offerte was gewerkt en dat degene die offreerde, direct gerelateerd was met Currie of een andere Telesur-persoon, waardoor wederom een lijn getrokken kon worden met Currie.

Alleen al bij de aankoop van de 40.000 Hau- toestellen werd er 53% meer betaald door Telesur, waarvan USD 832.000 alleen aan consultancy werd betaald aan het bedrijf Genovus. Genovus was een consultant van Telesur en had nimmer als inkoper van goederen mogen optreden. Protesten van het hoofd Inkoop werden door Currie en Muringen terzijde gelegd.

In alle onderzoeken en genoemde gevallen is gebleken dat er sprake was van misbruik van bevoegdheden door directeur Currie en mededirectielid Muringen.  Op structurele wijze werd door deze twee personen verzuimd om te bewerkstelligen dat er een goede interne beheersingssysteem in place was om controle en monitoring te doen van activiteiten met grote financiële risico’s.

De eindconclusie van het rapport was dan ook dat Currie (CEO) en Muringen (CCO) willens en wetens het bedrijf hebben benadeeld. Waarom dit rapport niet doorgestuurd werd naar een forensische accountant om de financiële voordelen van Currie en Muringen in kaart te brengen, waarna een strafrechtelijke vervolging kon worden gestart, is niet duidelijk.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: