Jongerenraad VHP roept jongeren op zich te houden aan Covid-maatregelen

De jongerenraad van de VHP roept de jongeren op zich te houden aan de verscherpte maatregelen aangekondigd om het Covid-19 virus in te dammen. De verscherpte maatregelen die door de regering zijn aangekondigd, zijn nimmer om de jongeren te pesten, maar zijn juist bedoeld zijn om het Covid -19 virus terug te dringen. Terwijl de regering bezorgd is, zijn delen van de samenleving veelal jongeren dat juist niet. Door de regering wordt er gewerkt aan beheersing en tegelijkertijd is gewerkt aan normalisatie. Daarbij is het beleid gericht op eigen verantwoordelijkheid van de burger. Niet alle delen van de samenleving houden zich hieraan. Men gaat gewoon door met feesten en andere bijeenkomsten, met als gevolg verdere verspreiding.

Volgens rapportage van de regering raken alle mortuaria vol. De koelfaciliteiten zijn niet meer in staat alle ontzielde lichamen op te vangen. Met medewerking van de procureur-generaal wordt er naar oplossingsmodellen gekeken binnen de wet- en regelgeving. Eveneens stromen de quarantainefaciliteiten vol. De reguliere gezondheidszorg loopt ook gevaar. De regering heeft op basis daarvan besloten om in te grijpen. De nadruk zal gericht zijn op de sterke bewustwording. Goede communicatie met alle lagen en voornamelijk de kwetsbare groepen zal opgevoerd moeten worden.

De jongerenraad roept de jongeren op zich niet te lenen voor feestjes en bijeenkomsten tot het virus is ingedamd. Ook jonge mensen laten het leven, elke persoon die we verliezen aan Covid-19 één is teveel, zeker als het gaat om jonge mensen. Er is genoeg testcapaciteit, de situatie is nog beheersbaar. De jongeren spelen een belangrijke rol bij het indammen van verdere verspreiding.

TM

error: Kopiëren mag niet!