Dirk Currie getipt als directeur SZF

Uit welingelichte bronnen heeft Dagblad Suriname begrepen dat de ex-directeur van Telesur, Dirk Currie, gepolst wordt voor de functie van directeur Staatsziekenfonds (SZF). Laat het vaststaan dat SZF reeds te kampen heeft met enorme problemen, waarbij vooral de cashflow binnen het SZF niet altijd helder verloopt. De nieuw aangetreden regering heeft met voortvarendheid, en wel op de eerste raad van ministersvergadering, het bestuur van de Stichting Staatsziekenfonds vervangen. Kort daarna werd directeur Rick Kromodihardjo thuis geparkeerd. Er is dus behoefte aan een nieuwe en vooral integere directeur bij SZF.

Currie ontslagen bij Telesur vanwege onregelmatigheden

Nog vers in het geheugen zijn de frauduleuze handelingen, die boven kwamen drijven kort na het aantreden van de rvc van Telesur in oktober 2015. De rvc was genoodzaakt de interne controle in te schakelen en dat werd doorgeleid naar de Clad, die op haar beurt tal van misstanden bevestigde.

Onder de leiding van Currie werden er toestellen, zenders en andere apparatuur, buiten het inkoopproces bij tussenpersonen/bedrijven ingekocht. Zo werden 40.000 Haus-toestellen gekocht voor een prijs, die $30 hoger lag dan de normale prijs en waarbij diezelfde toestellen verkocht moesten worden beneden de inkoopprijs. Hierbij alleen was de schade voor het bedrijf minimaal USD 1.2 miljoen voor de voorfacturering en nog eens het verlies dat geleden moest worden, omdat de toestellen goedkoper verkocht moesten worden. Daarnaast werden autorisaties stelselmatigoverschreden. Voor het Project Herstructurering van het bedrijf, toen genaamd FPO, was er een autorisatie voor USD 600.000, terwijl de uitgaven voor dit project de $1.2 miljoen hadden overschreden. Achteraf bleek ook nog dat dit project was begonnen zonder een contract.

Op basis van deze en andere cases verkreeg het bedrijf toestemming van de Ontslagcommissie en werden de directieleden Dirk Currie en Kenneth Muringen geschorst en daarna ontslagen, tezamen met 3 stafleden.

Currie spande een kort geding aan tegen de Staat Suriname, waarbij hij vorderde dan zijn schorsing ongedaan werd gemaakt en dat hij wederom werd toegelaten om arbeid te verrichten, totdat in bodemprocedure is beslist. Currie meende dat de verweten onregelmatigheden veelal vaag en te algemeen geformuleerd waren. Currie beweerde enorme reputatie- en imagoschade te hebben opgelopen vanwege zijn schorsing. Toen het de kortgedingrechter bleek dat Currie het vonnis in kort geding alleen afdwong om dit vervolgens bij de Ontslagcommissie te gebruiken om zijn ontslag tegen te houden, werden hem de gevraagde voorzieningen geweigerd. Currie werd hierna ontslagen. De bodemprocedure die Currie aanspande, verloor hij ook.

Ook tweede kort geding verloren

Currie spande in mei 2019 een tweede kort geding. Het bleek dat Currie op 1 juli 2016 werd ontslagen en op diezelfde dag ook de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en sindsdien geniet van een pensioenuitkering van Telesur, alwaar hij vanaf 1987 zijn krachten heeft gegeven. Currie stelde dat de Staat Suriname gehouden is zijn pensioen aan te vullen. Currie ontvangt 70% van zijn directeurensalaris als pensioen en meent dat er afspraken zijn dat het verschil met het daadwerkelijk salaris wordt aangevuld door de Staat Suriname. Daarnaast meent hij ook na zijn pensionering aanspraak te maken op medische en tandheelkundige voorzieningen.  De rechter in kort geding wees de gevraagde voorzieningen af, aangezien deze voorzieningen een definitieve vaststelling van de rechtsbetrekking zijn en zulks niet in kort geding gevorderd kan worden. Currie kon deze afspraken ook op geen enkele wijze in rechte aantonen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: