De Surinaamse diaspora een vloek of een zegen?

De Surinaamse diaspora;  een vloek of een zegen? De toekomstige verbetering van de formele relaties tussen de regeringen van  Suriname en Nederland krijgt  in de Surinaamse pers terecht veel aandacht. Met Chandrikapersad  Santokhi als regeringsleider zijn de kansen op succes optimaal. Met zijn positief gedrag in het verleden en zijn resultaatgerichtheid, zijn de kansen op succes groot. Echter, ook hier komen de belangen van mensen uit het buitenland met Surinaamse roots en die op Santokhi lijken de zaak mogelijk  frustreren. Ik schrijf opzettelijk over “mensen die op Santokhi lijken”, omdat Chandrika op Hindoestanen lijkt, maar geen Hindoestaan is. Hij staat een kaste hoger dan Hindoestanen, Creolen, Javanen, Chinezen, Marrons en Boeren, n.l. in de “Kaste der ras-vrije Surinamers”, een hogere kaste, waar ik  als Creool zelf geen deel van  mag zijn. Santokhi  heeft  zijn positieve instelling  getoond in eerdere formele en informele functies, waarbij hij o.a. werd ingeschakeld om problemen tussen personen van verschillende bevolkingsgroepen, en  ook van uiteenlopende standen en rangen, variërend van zeer laag onder zijn niveau, tot hoger dan zijn niveau, op te lossen. Hij heeft dat vrijwel altijd tot tevredenheid van alle betrokkenen  gedaan, waarbij mensen die op hem leken, wisten, dat zij niet  bij voorbaat hoefden te rekenen op  extra steun van hem. Het is deze eigenschap die hem brede steun onder grote groepen van de bevolking heeft bezorgd.                                                                                                   Het is een goede zaak, dat de Surinaamse diaspora denkt aan bundelen van de in Nederland  gevestigde groepen van de diaspora, als Den Haag, Tilburg , Groningen, Amsterdam, maar ook de weliswaar kleinere groepen in België, de Verenigde Staten van Amerika, India, Indonesië en Nigeria.  Als met deze bundelingen de belangen van Suriname en alle Surinamers kunnen worden gediend, kan de diaspora niet anders dan zeer positief worden beoordeeld. Mijn  persoonlijke motivering tot het schrijven van dit stuk ontstond, toen ik voor de tweede  keer, maar nu van een belangrijk lid van de diaspora een uitspraak las  in een krant, waarin hij stelde dat de bundeling van de diaspora zal moeten leiden tot een betere (materiele?) uitgangspositie van de leden voor het leven na dit leven. In mijn geloofsovertuiging, het Christendom, komt  het niet voor dat men gemotiveerd wordt om  goederen en zaken in dit leven te verzamelen, zodat men in het volgende leven in een hogere rang/kaste  ingedeeld kan  worden.  Als dat zo zou zijn, zouden deze zaken en goederen  binnen elke geloofsovertuiging  wel op een eerlijke, door  onze  Almachtige Schepper gesanctioneerde manier, verkregen moeten worden. Ik hoop dat de gehele gebundelde diaspora er van uitgaat dat hun participatie in Suriname  naast in hun belang,  ook  in het belang moet zijn van Suriname, een land waarin zij familie vrienden en mogelijk ook  onroerende goederen bezitten, en waarbij de familie vrienden en onroerende  goederen er beter van zullen worden. Indien deze personen en organisaties bij investeringen een normaal winstoogmerk hebben, kan niemand er bezwaar tegen hebben dat zij maximaal  51% van de nettowinst terugbrengen naar hun huidig diasporaland van vestiging . Voor lieden die er op uit zijn, om zo dicht mogelijk bij 99% van de verdiensten uit dit land af te voeren, mag  er geen plaats zijn. Ik hoop dat de leiding van de diasporafederatie ook hierop wil helpen letten. Met Santokhi als president zijn de kansen op deze vorm van plundering  klein, zeker als hij belangengroepen en individuen in Suriname die op de nieuwe Diasporanen lijken, in toom kan houden.                                                                                                            

Surinamers afkomstig uit de diaspora: Wees van harte welkom, met uw  kennis, uw kapitaal, uw relaties, en uw vaderlandsliefde, indien U voor ons Land, dus het Land van ons mensen met een Surinaams paspoort en ook van U, mensen met een vreemd paspoort,  wilt werken. Dit geldt zeker voor legale ondernemingsectoren,  en diensten, maar niet voor de sectoren van gelijkgerichten van Mahinder Cocainepersad uit de havens van Antwerpen en Gent, Chin  van der Schurk uit Den Haag,  Marlene  Kartofufuru uit Amsterdam en Kwassie Babylon Amoksi uit Tilburg.  Voor  “diasporanen” die bewust slechts voor eigen belang in Suriname zullen werken, kan  daarom  eens de dag aanbreken, waarbij Surinamers  aan hen een exemplaar van  de   grote hitsingle  uit 1963 van de Caraibische  calypsozanger de Mighty Sparrow  zullen aanbieden met de titel: “Take your bundle, leave and go”. Voor vandaag en tot die eventuele dag  zal gelden : “Diasporanen, from the bottoms  of our hearts,  welkom, welkom, welkom  in ons Suriname !!”   

Drs.   Eddy Monsels

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: