Ondervoorzitter Abop Cambiel: ‘Brunswijk spreekt de waarheid’

Marinus Cambiel, de enige ondervoorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop), vindt dat partijvoorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk geen onwaarheid heeft gesproken, wanneer die stelt dat Andy Rusland vanwege ‘een contract’ niet eerder bedankt kan worden als president-commissaris bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS). “Brunswijk spreekt de waarheid! In de statuten van zo een bedrijf staat duidelijk hoe lang zo iemand mag aanzitten. Dat is al een contract”, benadrukt Cambiel tegenover Dagblad Suriname. In artikel 18 van de statuten van de NV EBS staat dat de raad van commissarissen (rvc) wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Lid 3 van hetzelfde artikel geeft aan dat de leden benoemd worden voor de duur van 4 jaren. Echter geeft lid 4 daarna duidelijk aan dat niettegenstaande het bepaalde in lid 3, de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is de leden van de rvc ten allen tijde te ontslaan in geval van faillietverklaring, verkrijgen van surseance van betaling, onder curatelestelling, voortdurend nalaten van diens taak of gebleken fysieke ongeschiktheid of grove nalatigheid tot behoorlijke uitoefening van diens taak of bij afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van een jaar.

“Het kan niet zo gemakkelijk”

Cambiel verwijst naar de statuten van het energiebedrijf, waar alles duidelijk is aangegeven over de benoeming en het ontslag van leden van rvc’s. “Wanneer je in een rvc zit, is dat soms voor 2, 3 of 4 jaar. Dus als die man zegt dat die persoon nog zoveel tijd heeft te gaan, dan wil dat zeggen dat die persoon statutair zo lang moet zitten. En als je de persoon wilt weghalen, dan is het een gesprek dat komt. Er moet dan een overeenkomst getekend worden. Het kan niet zo gemakkelijk, want de man heeft ook belangen daarbij”, benadrukt de Abop-ondervoorzitter.  

‘Het is wikken en wegen’

Cambiel zelf heeft weinig bezwaar over de komst van NDP’ers binnen zijn partij, zolang alles conform de regels gebeurt. “Als iemand wordt toegelaten, dan zijn er ook regels. Hoe lang is zo een persoon in de partij, voordat hij zo een post mag bekleden? Zijn er mensen binnen de partij die evenveel capaciteit hebben als die persoon? Het is wikken en wegen. Wanneer de persoon komt, krijgt hij een brasa. Maar daarna moeten we zaken gaan doen en zaken doen heeft niets te maken met liefde of brasa’s. In een politieke partij, vooral als die in de coalitie zit, heeft het dan niets meer te maken met gelukszoekers. Het heeft te maken met ‘werken’. Je kan mensen niet zomaar laten, omdat die persoon van de ene partij naar een andere stapt”, aldus Cambiel.

Rusland zwaait af na afronding werk

Andy Rusland

Brunswijk zei zondag dat met Rusland is afgesproken dat hij na het werk afgerond te hebben, afzwaait. Weliswaar staat niet in de statuten vermeld of het afronden van projecten tot de taakstelling van rvc-leden behoort. De taken van alle rvc-leden zijn limitatief opgesomd. Brunswijk zei dat over Rusland in samenspraak met de president is gezegd dat hij zijn werk mag afmaken en aanblijft voor een aantal maanden. “Dan rondt hij af en gaat hij weg.” Hij vroeg de samenleving om de regering vertrouwen te geven.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: