Kritiek punt Covid-19 voorkomen

Terwijl de regering een nieuwe wet heeft aangenomen met betrekking tot de Covid-19 situatie, merken we dat er al geruime tijd een behoorlijke toename van de besmettingen te melden valt. Het aantal besmettingen die per dag worden genoteerd variëren van boven de 50 en soms zelfs boven de 100. Het is te merken dat burgers zich nog steeds niet houden aan de regels met betrekking tot Covid-19. Er zijn in het afgelopen weekend weer feesten gehouden onder andere in Wanica. Wij weten dat op basis van de politiestrafwet de politie al een hele tijd in staat is om instructies van de regering en verstoringen van de openbare veiligheid en gezondheid en de openbare orde, af te dwingen. De politie heeft nu kenbaar gemaakt dat ze mensen die zich niet houden aan de regels zullen opbrengen en deze zullen laten overnachten op het politiebureau. We hebben al een hele tijd geleden aangeboden dat de politie strenge maatregelen treft tegen de overtreders van de overheidsinstructies. Intussen hebben wij over de 3.000 besmettingen en meer dan 40 doden. We hebben eerder al aangegeven dat Suriname in de Caricom gemiddeld, dus per capita, meer besmettingen en doden heeft dan alle andere landen. De Surinaamse economie heeft voor de pandemie al te maken gehad met een crisis die veroorzaakt werd door de onstabiele economische situatie. Deze had ook te maken met de explosie van de wisselkoers van de dollar en de euro. Veel bedrijven hebben, toen de pandemie ook in Suriname echt uitbrak, aangegeven dat ze personeel niet kunnen betalen. Bedrijven zijn gesloten of arbeiders zijn thuis gezet met minder of geen loon. Er is door de vorige regering een Noodfonds in het leven geroepen waarin voor de ondersteuning van de ondernemers 300 miljoen SRD zou zijn gestopt. Het is onbekend hoeveel bedrijven precies steun van de vorige regering hebben gehad. Dat is nooit door de vorige regering, bijvoorbeeld tijdens een Covid-19 persconferentie, bekend gemaakt. Er heeft recent een lijst gecirculeerd waarin een aantal bedrijven zijn vermeld die toch wel grote bedragen hebben gehad. Door de huidige regering wordt naar het schijnt ook een onderzoek ingesteld naar de besteding van deze middelen. Door de huidige regering is bekend gemaakt dat er geen administratie is aangetroffen van de besteding van de uitgaven van het Noodfonds. Het is algemeen bekend dat de vorige regering gelden heeft uitgekeerd. Die regering of de politici vanuit de vorige regering moeten voor de record wel hun best doen om deze zaak recht te zetten. Wat ze moeten doen is heel simpel: ze moeten aangeven hoeveel bedrijven een subsidie hebben ontvangen en hoeveel werknemers in deze bedrijven werken. Ze moeten ook aangeven hoeveel werknemers direct een uitkering hebben ontvangen en bij hoeveel bedrijven in totaal deze werknemers werken. Ook moet men bekend maken hoeveel zelfstandigen van de vorige regering een uitkering hebben ontvangen. Verder moeten de mensen bekend maken hoeveel van de werkgevers en werknemers die geholpen zijn, tot de formele sector behoren en hoeveel tot de informele sector. Verder moeten zeker ook bekend gemaakt worden de criteria die hebben gegolden om te kiezen welke ondernemers en werknemers wel een uitkering zouden krijgen en welke niet.

Dus terwijl wij te maken hebben met een uitbreiding van de pandemie die bijna niet te stoppen lijkt, heeft de economie ook te kampen met een vernietigend economisch beleid van de vorige regering. Deze regering heeft dus bij haar aantreden een maand terug te maken gehad met een economische crisis die al voor de Covid-19 bestond en de pandemie die ook een effect heeft op de economie. Dat is een behoorlijk moeilijke job, maar het is wel te doen. De regering moet heel intensief zitten met de  VSB, de ASFA en alle andere organisatie die in de private sector actief zijn om te kijken naar oplossingen. De sectoren moeten uitgenodigd worden om voor de sector op maat gesneden protocollen te ontwikkelen, waardoor ondernemingen niet per se hoeven te sluiten. Er is door het Covid-19 managementteam ooit bekend gemaakt dat inmiddels ook in bedrijven en op overheidskantoren besmettingen plaatsvinden. Het team had een zekere patroon in de besmettingen kunnen ontdekken, bijvoorbeeld dat het ging om zwak geventileerde en kleine opgepakte werkplekken. De regering moet, om de verdere schade aan de economie te voorkomen, protocollen voor de werkplekken bekend te maken, ook voor de overheidskantoren. Ook moeten er wederom instructies worden gegeven, waar mogelijk, over thuis werken en het gebruiken van digitale methoden om het werk te doen. Er dient waarschijnlijk binnen de politie een speciale gemengde eenheid te worden ingesteld doe zich alleen bezighoudt met het afdwingen van de Covid-19 regels. De regering moet toch wel nu overgaan om de overtreders ook boetes op te leggen. De boeten moeten oplegbaar zijn, dus het moeten geen hoge boetes zijn, maar toch hoog genoeg om pijn te doen en af te schrikken. Er is nu bericht dat de capaciteit van de ziekenhuizen op het punt raken uitgeput te raken en dat medisch personeel straks ook niet genoeg zal zijn. Ook is verschenen dat straks bepaalde patiënten niet meer opgevangen kunnen worden end at bepaalde besmette personen niet meer in een inrichting behandeld gaan kunnen worden. Dus men zal moeten kiezen wie men zal behandelen en wie niet. Dat betekent dat wij nu op het punt zijn binnenkort het gevreesde kritieke punt te bereiken. Laten wij de Covid-maatregelen vernieuwen, de regels vernieuwen, sancties invoeren en voorkomen dat mensen thuis moeten creperen omdat ze niet behandeld kunnen worden. Sterke leiderschap van de minister van Volksgezondheid en die van Juspol is nu gewenst         

error: Kopiëren mag niet!