Heilige vastenmaand Sasi Sura (Soero) begint op donderdag 20 augustus 2019

De heilige vastenmaand Sasi Sura van de Javanisten begint volgens de Javaanse kalender op donderdag  20  augustus  2020  en eindigt op zaterdag  19  september  2020. Op de eerste dag zullen de Javanisten zich onthouden van voeding, drank en genotsmiddelen gedurende 1 maal 24 uur op de eerste dag. Sasi betekent maand, “Suci” (heilig ) en “ra” betekent “Raga (rogo)” oftewel het lichaam. In deze maand wordt zowel het lichaam als de geest gereinigd door het vasten of wel tappa brota (toppo broto). De Javanisten gaan 3 dagen voor het begin van de heilige vasten maand Sasi Sura voor 1 dag in de natuur vasten 1 maal 24 uur. Van belang is dat je als Javanist het moet beleven en respect hebben voor alles dat leeft op deze aarde en ook het doel dat jij als Javanist wil realiseren voor de komende nieuwe wil bereiken. Ook het negatieve, waaronder emotie, depressie, haat, verdriet, irritatie, pijn, arrogantie, eigenwijsheid en egoïsme, moet verbannen worden door de innerlijke geestelijke voeding. En niet alleen op deze dag, maar voor altijd. Sura is de eerste van de Javaanse kalender (Nieuwjaar).

In de oudheid hebben de Javaanse voorouders besloten dat de eerste datum gebaseerd was op de standen van de maan en de zon. De eerste dag van maand Sura in het jaar van Purwana/Alip. De eerste dag van Sasi Sura is net zo heilig als het begin van leven, geschapen door Gusti (GOD). Veel mensen reinigen zich door een ritueel bad te nemen in de rivieren bronnen, zeeën of thuis en houden een nachtwake. Sommigen kijken naar een wayang kulit voorstelling. Sommigen gaan naar heilige plaatsen voor meditatie en bezinning, Sasi Sura is ook geschikt voor reinigen van erfstukken.

Vanwege het feit dat er een pandemiecrisis heerst over de gehele wereld, worden de diensten aangepast in hun sangars (gebedshuizen). De slametan met rituelen voor dit jaar wordt op woensdag 19 september 2020 in de middag gehouden. Met in achtneming van de Covid-19 maatregelen wordt de dienst gehouden door de kerkelijke raad met niet meer dan 5 personen en afstand gehouden van 1,5 meter tot 2 meter (social distancing).

Rijal

Elk begin van een nieuw leven begint met Rijal (het licht van het leven gecreëerd door spirituele kracht van God. De cyclus van het leven van de mens is van Rijal door de leegte heen. De Sasi Sura is het bij Javanisten gebruikelijk om het begin van het  Javaans Nieuwjaar en  op religieuze wijze in gemeenschapsverband te vieren. Het eten van de slametan/dankdienst/een gemeenschappelijke religieuze Heilsmaaltijd, is hierbij een belangrijke aangelegenheid, ook wordt gebeden in een sangar (gebedshuis), en dat geschiedt een hele maand. Een van de belangrijkste patronen in het leven van de mens is het geloof in de enige Almachtige (God). Er zijn op aarde zoveel volkeren met een geloofsovertuiging, waarbij men de Almachtige verschillende benamingen geeft. Bij het Javanisme betekent “Gusti” God de Almachtige.

Religie beïnvloedt het leven van miljoenen mensen op deze wereld. De geschiedenis van de religie is even oud als de geschiedenis van de mens zelf. Religie is iets heel persoonlijk. Mensen kunnen het weliswaar wat hun geloofsovertuiging betreft volkomen eens zijn met elkaar, maar er bestaat geen reden om iemand te haten, enkel omdat hij/zij er een ander zienswijze op nahoudt. Kennis leidt tot begrip en begrip tot het tolereren van mensen die er een andere zienswijze op nahouden. Elk volk en elke natie op aarde heeft zijn/haar God of Goden en zijn/haar wijze van aanbidding. Is het bovendien niet God zelf die, als het op aanbidding aankomt, dient te bepalen wat wel/niet aanvaard is, maakt religie u tot een vriendelijker mens? Tot iemand die edelmoediger, eerlijk, rechtvaardiger, nederiger, verdraagzamer en meedogender is?

Alle geloofsovertuigingen zijn goed, alleen de manier van belijden is voor de mens/het individu bepalend. Waarden en normen van een persoon worden bepaald door de persoon zelf, voor sommigen staat religie op de eerste plaats, voor anderen is dat rijkdom, centraal staat waar de mens vandaan komt, wie hij is en wat zijn bestemming is. Door hun Godsidee en de scheppingsverhalen hebben “Wong Agama Jawa/Javanisten”’ (de mens die het Javanisme belijdt) bepaalde opvattingen over het individu en zijn plaats in het universum.

Pitutur Kuna – Onderricht geven als Javanist in de Surinaamse samenleving

1) Wong yen nrima, uripe dawa: de mens die tevreden is, heeft lang leven.

2) Wong yen sabar,rejekine ya jembar: de mens die geduldig is, krijgt veel gelukt of gift breed in zijn leven.

3) Wong yen ngalah, urip bakal berkah: de mens die zich overgeeft zal een gezegend leven leiden.

4) Sapa sing jujur uripe ya makmur: wie rechtvaardig is zal welvaart in zijn leven krijgen.

5) Sapa sing sulaya uripe ya sengsara: wie afspraak maakt in het leven en niet naleeft zal verder in het leven lijden of ongelukkig zijn.

6) Sapa sing sombong amale bakal tuyup/kobong: wie hoogmoedig of bluffen doet in het leven zal in zijn leven gesloten zijn.

7)Sapa sing tlaten bakal panen: wie geduldig doet zal in het leven oogsten of plukken dus het leven in de werkelijkheid zien.

8) Aja padha ngersula mundak gelis tuwa: blijf niet klagen anders word je snel oud. 9)Sing wis “Lunga” ya lalekna: wat weg is, moet losgelaten worden.

10) Sing during “ Teka” ya entenana: wat nog moet komen in de toekomst.

11) Sing wis “Ana” syukurana: die er al is blijven onderhouden en behouden.

12) Iki tetuah wong jawa eling elingana lan lakonana: in deze wat je van jouw voorouders hebt gehad als javaan, die te blijven herinneren en het gedrag blijven behouden

De regering is welwillend Sasi Sura als nationale dag in Suriname te verheffen. Wij van het bestuur van de “Federatie Javanisme Suriname’’ wachten met heel veel geduld en respect op antwoord van de zijde van de regering af. Het bestuur van de “Federatie Javanisme Suriname” had omtrent Sasi Sura als nationale vrije dag te erkennen een ontmoeting met de gewezen ministers van Binnenlandse Zaken , die de opeenvolgende regeringen vertegenwoordigden, waarbij besproken was dat er een evaluatie gemaakt moet worden omtrent de nationale feestdagen in Suriname.

Verder wenst het bestuur van de “Federatie Javanisme Suriname” de Javanisten en het Surinaamse gemeenschap een vruchtbare, gezonde, respectvolle, verdraagzame en in het bijzonder een rationele gezegende maand.

“Er is maar één God, God is eeuwig en overal, Schepper van het heelal met al Zijn schepping, wordt door de mensheid aanbeden op zijn of haar manier.”

Het bestuur,

namens deze

GranBrada dhr/bpk H.T.Posetiko BA (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: