President en Vice President voeren politiek overleg

Op heden 17 Augustus 2020 hebben de President en de Vice President hun regulier overleg gevoerd. Dit staat wekelijks op de agenda zodat beleid kan worden gestroomlijnd en de agenda van de achter hun liggende en toekomende week kan worden besproken. Dit wekelijks proces zorgt er ook  voor dat er genoemde autoriteiten beter op elkaar afgestemd zijn.
De agendapunten waren onder andere het proces om te komen tot de aanstelling van Districtscommissarissen en  het aanstellen van raden van commissarissen en raden van bestuur of toezicht.Deze agendapunten kregen specifieke aandacht vanwege luide roep uit de samenleving. Er is dan ook geluisterd naar de wensen en grieven die vanuit het volk naar voren zijn gekomen.  Met betrekking tot de raden van bestuur is besloten dat er gesproken zal worden met personen die eerder in functie waren en wederom zijn voorgedragen. Vanuit het oogpunt van de kritiek uit samenleving worden aanstellingen besproken met betrokkenen. Het doel is om beslissingen in overeenstemming te brengen met een gewenste situatie waarbij de gevoelens van de samenleving worden meegenomen. Besluiten zullen uiteindelijk conform de statutaire bepalingen worden genomen.
De aanstelling van de Districtscommissarissen is ook ter sprake gekomen. Het proces om te komen tot een Districtscommissaris is als volgt. Districtscommissarissen zijn aangetrokken en benoemd in de functie van D.C. voor het hele land. D.C’s in functie, moeten dan ook de bijbehorende overdracht doen. Als de installatie van de Districtscommissarissen een feit is worden zij door de Minister van Regionale ontwikkelingen en Sport standplaatsen toegewezen. Desbetreffende Minister ontlast ook de D.C.’s in functie. Alle D.C.’s die nu in functie zijn worden ter beschikking gesteld van deze Minister. Dit geldt nu dus ook voor D.C. Nerkust. Het volgende dat zal geschieden is de training van de nieuwbakken functionarissen door D.C. Landbrug en D.C. Jiawan. Deze intensieve training zal de D.C.’s bewapenen met de nodige inzichten om hun taken naar behoren te vervullen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: